menu
e-boekhouden

Aansprakelijkheidsverzekering

Als eigenaar van een eigen bedrijf kan het voorkomen dat je schade veroorzaakt waarvoor je aansprakelijk wordt gesteld. Vervelend, maar als ondernemer ben je aansprakelijk voor je werk, werkwijze en je personeel. Schadeclaims die hierbij komen kijken kunnen erg hoog zijn. Het is dan ook verstandig om het risico van aansprakelijkheid af te dekken met een aansprakelijkheidsverzekering. Bovendien helpen goede algemene voorwaarden met betrekking tot aansprakelijkheid je al een eind de goede weg op.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Er zijn twee verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen voor bedrijven, de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) en de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV). De AVB is een WA-verzekering voor bedrijven. De BAV dekt eventuele schade ten gevolge van de beroepsuitoefening.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB)

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is een soort WA-verzekering voor ondernemers. Het dekt schade die ontstaan is tijdens de beroepsuitoefening, bijvoorbeeld wanneer je tijdens het gesprek met een mogelijke opdrachtgever een kopje koffie op zijn computer laat vallen, of dat iemand struikelt over jouw tas.

Wat valt onder bedrijfsaansprakelijkheid?

Als je tijdens je bedrijfswerkzaamheden schade veroorzaakt, geldt je WA-verzekering niet. Daarom is het als ondernemer handig om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Een AVB dekt schade aan personen of zaken die door de ondernemer zelf is veroorzaakt tijdens de uitvoering van opdrachten. Ook de kosten ten gevolge van schade of letsel veroorzaakt door een product onder jouw verantwoordelijkheid en schade opgelopen in een gebouw van de ondernemer worden vergoed.

Moet ik een AVB afsluiten?

Een AVB is niet verplicht, maar wel aan te raden. Sommige opdrachtgevers eisen dat je als zzp’er verzekerd bent voor aansprakelijkheid. Wie in een risicovol beroep zit, zoals in de bouw en de juridische sector, is extra gebaat bij een goede verzekering. Een klein foutje kan een enorme schadeclaim als gevolg hebben.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering is vooral van belang voor ondernemers met een adviserende functie: deze verzekering dekt namelijk puur vermogensschade die is veroorzaakt door de ondernemer in de uitoefening van zijn beroep. Hierbij moet je denken aan foutief advies dat bij de klant leidt tot financiële schade. Voor bepaalde beroepsgroepen, zoals notarissen en financieel adviseurs, is deze verzekering dan ook verplicht, vooral ook om de klant te beschermen.

Wat valt onder beroepsaansprakelijkheid?

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering beschermt je tegen nalatigheid, wettelijke aansprakelijkheid, schending van privacy, smaad en laster, inbreuk op rechten van derden (intellectuele eigendomsrechten) en verdedigingskosten.

Moet ik een BAV afsluiten?

Soms is een BAV lastig af te sluiten vanwege het hoge financiële risico dat de verzekeraar hiermee loopt. De premies kunnen daarom soms hoog uitpakken. Wie een adviserende functie heeft of zich in de financiële sector bevindt, doet er misschien toch goed aan om een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Bovendien kan een BAV professionaliteit en betrouwbaarheid uitstralen of wil de opdrachtgever alleen met je werken als je een BAV hebt.

Tips

Het is een goed idee om je te laten adviseren over een aansprakelijkheidsverzekering door een deskundige, zeker als je onderneemt in een risicovolle beroepsgroep. Let dan op de volgende zaken:

  • Sluit naast de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering ook een particuliere WA-verzekering af. Je krijgt dan meestal een korting op de premie en daarnaast is het in sommige gevallen moeilijk te bepalen of je de schade hebt toegebracht als ondernemer of als privépersoon. Op deze manier ben je voor beide gevallen gedekt;
  • Laat je goed vertellen wat er wel, maar ook vooral wat er niet verzekerd is! Elk bedrijf is anders en heeft zo zijn eigen risico’s. Bepaal wat voor jouw bedrijf belangrijk is en zorg dat dit is opgenomen in de verzekering;
  • Ga na of er een eigen risico is en hoeveel procent je vergoed krijgt;
  • Bedenk dat een beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert voor de uitoefening van een bepaald beroep. Ga dus na of je aan alle eisen voldoet om dit beroep uit te oefenen (opleidingen, materiaal, procedures, etc), zodat later niet blijkt dat je dit beroep eigenlijk niet uitoefent.

In veel beroepen kan een goede aansprakelijkheidsverzekering erg belangrijk zijn. Het kost wat tijd en geld, maar als er ooit een schadeclaim komt en je bent niet verzekerd zijn de gevolgen vaak niet te overzien. Zeker als je onderneming een eenmanszaak betreft, waarbij je dus ook met privébezit aansprakelijk bent.