menu
e-boekhouden

Aftrekposten eenmanszaak (ondernemersaftrek)

Door aftrekposten hoeven ondernemers met een eenmanszaak minder belasting te betalen. Deze ondernemersaftrek maakt ondernemen aantrekkelijk. Want net als particulieren betalen ondernemers met een eenmanszaak inkomstenbelasting, maar door deze aftrekposten houden ze netto meer over bij hetzelfde bruto inkomen.  

Aftrekposten eenmanszaak & zzp'ers

Ondernemersaftrek geeft fiscaal voordeel

Ondernemers met een eenmanszaak betalen belasting over de behaalde winst. Maar de belasting over die winst, is lager dan wanneer dit je een inkomen uit loondienst was geweest, want voor ondernemers zijn er speciale fiscale voordelen. Deze aftrekposten mogen eerst van de worden afgehaald, wat overblijft is het belastbaar inkomen waar de inkomstenbelasting over wordt geheven. Door deze ondernemersaftrek betalen ondernemers met een eenmanszaak minder belasting.

Hoeveel dit is hangt af van je persoonlijke situatie, maar er zijn wel enkele aftrekposten gericht op de eenmanszaak. Ondernemers die online boekhouden zien dit soms automatisch terug in het boekhoudprogramma. Indien dit niet het geval is, of als er geen gebruik van software wordt gemaakt, zul je dit zelf moeten uitvogelen. De belastingdienst helpt hierbij wel een handje, maar het is goed om vooraf te weten wat je te wachten staat. Berekenen hoeveel belasting je moet betalen? We bieden een voorbeeld van de bruto/netto-berekening bij een eenmanszaak.

De aftrekposten voor ondernemers worden gezamenlijk ook wel de ‘ondernemersaftrek’ genoemd, het gaat dan om:

De Aftrekposten bij een eenmanszaak

 • Zelfstandigenaftrek: sinds 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag en is de hoogte van de zelfstandigenaftrek voor iedereen €7.280.
 • Startersaftrek: een verhoging van de zelfstandigenaftrek van €2.123 (2018) speciaal voor startende ondernemers (eerste drie jaar).
 • Speur en Ontwikkelingswerk: wanneer een ondernemer minimaal 500 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (goedgekeurd door AgentschapNL) komt hij in aanmerking voor de S&O-regeling.
 • Meewerkaftrek: wanneer de partner van de ondernemer onbetaald meewerkt in de onderneming kan er gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek. De hoogte is afhankelijk van de winst en het aantal uren dat de partner meewerkt.
 • Stakingsaftrek: wanneer de onderneming wordt stopgezet kan er gebruik gemaakt worden van de stakingsaftrek. Deze mag worden afgetrokken van de winst die is behaald bij het staken van de onderneming.
 • Investeringsaftrek: Een onderneming die investeert in bedrijfsmiddelen kan soms een deel van de winst aftrekken. Dit kan in de vorm van de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) en een milieuinvesteringsaftrek.
 • MKB-winstvrijstelling: Over een vast percentage van de winst hoeft geen belasting betaald te worden, in 2018 is dit 14%. Wel moeten eerst de andere aftrekposten van de winst afgehaald worden.
 • Zwanger en zzp’er: Geen aftrekpost, maar we kunnen er niet vaak genoeg op wijzen. De ZEZ regeling is een speciale uitkering voor zwangere zzp’ers.

Wie mogen de aftrekposten gebruiken?

De belastingdienst heeft een aantal eisen opgesteld aan ondernemers voordat ze gebruik mogen maken van aftrekposten. Die kunnen per aftrekpost verschillen. Voor de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek, twee bekende aftrekposten, gelden bijvoorbeeld de volgende voorwaarden:

 • Je bent zelfstandig ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
 • Je drijft de onderneming zelf (of met anderen)
 • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt (je ontvangt dan slechts 50% van de zelfstandigenaftrek)
 • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per kalenderjaar)