menu
e-boekhouden

Rechtsbijstandsverzekering voor Ondernemers

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering dek je eventuele juridische kosten af. (Denk aan het pittige uurloon van een advocaat als je die nodig hebt.) De premie is sterk afhankelijk van je situatie als ondernemer. Je kunt risico’s (incassozaken, ontslagzaken, conflicten) afdekken door modules te selecteren. Als zzp’er heb je geen rechtshulp wat betreft personeel nodig, maar kan dekking bij wanbetalers wel handig zijn. Per verzekering gelden verschillende voorwaarden en vergoedingen. Het is dus aan te raden om verzekeringen met elkaar te vergelijken voor je er eentje afsluit. Voor sommige ondernemers is de rechtsbijstandverzekering dan ook essentieel.

Juridische conflicten

Als onderneming kun je op allerlei manieren terecht komen in een juridisch conflict, denk bijvoorbeeld aan een debiteur die niet wilt betalen, of een klant die niet tevreden is met de geleverde diensten, of bijvoorbeeld conflicten met het eigen personeel. In deze gevallen heb je als bedrijf behoefte aan juridisch advies, en zo nodig zelfs hulp bij de stap naar de rechtbank. Om de hoge kosten (bijvoorbeeld van advocaten) af te dekken kun je als bedrijf een bedrijfsrechtsbijstandverzekering afsluiten. Bedenk dat een advocaat al gauw €200 tot €250 euro per uur (excl.) kost en dat een juridisch geschil soms jaren kan duren.

Wat dekt een zakelijke rechtsbijstandverzekering?

Niet alles wordt vergoed door een bedrijfsrechtbijstandverzekering. Ten eerste is het belangrijk om te bedenken dat het gaat om de kosten van de juridische hulp, en niet van de eventuele schade die betaald moet worden (als de rechtszaak verloren wordt). Normaal gesproken vergoedt een rechtsbijstandverzekering voor bedrijven de kosten die gemaakt worden bij de volgende conflicten (de polisvoorwaarden van iedere aanbieder kunnen uiteraard verschillen):

 • Administratiefrechtelijke geschillen: denk aan procedures tegen de overheid of de gemeente, bijvoorbeeld omdat een vergunning wordt geweigerd;
 • Geschillen uit overeenkomsten: bijvoorbeeld klanten die weigeren te betalen, klanten die klagen over de geleverde goederen en/of diensten, of leveranciers die niet leveren of niet het juiste product leveren;
 • Arbeidsgeschillen, conflicten met het personeel over bijvoorbeeld loon of ontslag;
 • Verhaalschade: wanneer je als ondernemer schade lijdt door het toedoen van een ander;
 • Strafrechtzaken: maar alleen als er geen sprake is van opzet;
 • Geschillen over Sociale wetten rechtsbijstand;
 • Burenrecht en erfdienstbaarheidsrecht.

Er zijn ook een aantal juridische conflicten die niet door de zakelijke rechtsbijstandverzekering worden gedekt. Per polis kunnen grote verschillen zijn:

 • Belastingzaken, fiscale geschillen;
 • Geschillen met het buitenland: hiervoor kan vaak een aanvullende verzekering worden afgesloten;
 • Klanten die niet willen betalen, maar hier een verweer tegen voeren; bijvoorbeeld in situaties waarbij de klant aangeeft dat jij onjuiste of slechte goederen of diensten hebt geleverd (vaak wordt dit gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering);
 • Faillissement;
 • Fusie of overname;
 • Kredietgeverlening, subsidies, e.d;
 • Geschillen betreffende merknamen, octrooirechten, handelsnaamrechten, auteursrechten, etc;
 • Geschillen tussen vennoten.

De zakelijke rechtsbijstandverzekering is er dan ook voornamelijk voor juridische acties die je wilt ondernemen tegen een partij die jouw bedrijf benadeeld heeft.

Wel of geen rechtsbijstandverzekering?

De rechtsbijstandverzekering zakelijk is niet een van de goedkoopste verzekeringen voor ondernemers, en zeker bij starters wordt deze dan ook snel uit het pakket gegooid om de kosten te drukken. Wat vooral belangrijk is, zoals dat eigenlijk bij elke verzekering geldt, is het bepalen van het risico dat je loopt en of je dit wilt lopen. Hoe groot zijn de bedragen waar je als bedrijf mee werkt en wat is de potentiële schade die je kunt oplopen?

De kosten van de verzekering kun je ook drukken door bijvoorbeeld een eigen risico te nemen, de eerste uren van de advocaten betaal je zelf, en daarna neemt de verzekeraar het over. Je kunt ook bepalen dat de verzekering niet voor elke (kleine) zaak betaalt, maar alleen de zaken die je als onderneming niet zelf kunt betalen. De kosten van de verzekering zijn zo lager, maar komt het er een keer van dat je een dure rechtszaak hebt, dan heb je deze kosten in ieder geval afgedekt.