Belasting

Als eigenaar van een eenmanszaak krijg je te maken met de belastingdienst. Wanneer je de zaken vanaf het begin goed op orde hebt, voorkom je later mogelijke naheffingen en boetes! Wanneer de eenmanszaak wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, zullen ze je automatisch bij de belastingdienst inschrijven. De belastingdienst gaat dan kijken of je belastingplichtig bent als ondernemer. Met welke belastingen heb je als zelfstandig ondernemer te maken en welke aftrekposten kun je gebruik maken?

Ondernemer voor de belastingdienst

De definitie van ‘ondernemer’ is: “iemand die een bedrijf heeft, die zaken doet”. Wanneer je echter een eenmanszaak opricht, erkent de belastingdienst je niet gelijk als ondernemer. Hieraan stellen ze een aantal eisen. De belangrijkste eis is dat je 1225 uur per jaar in de onderneming werkt (het urencriterium). Andere eisen zijn: voldoende omzet, voldoende klanten, naar buiten treden met de onderneming. Als je verwacht dat je winst gaat maken met de eenmanszaak is het belangrijk om aan de criteria te voldoen. Alleen wanneer de belasting jouw erkent als ondernemer, mag je namelijk gebruik maken van vele aftrekposten (zoals ondernemersaftrek). Deze aftrekposten zorgen ervoor dat je minder belasting hoeft te betalen.

Belastingen voor ondernemers

Er zijn verschillende type belasting die betaald moeten worden bij een eenmanszaak. Ten eerste is er de omzetbelasting, oftewel de btw. Daarnaast moet over de gemaakte winst inkomstenbelasting betaald worden. Heb je personeel in dienst, dan moet er ook loonbelasting betaald worden.

Omzetbelasting

Omzetbelasting is een ander woord voor de btw (belasting over toegevoegde waarde). De btw is uitsluitend bedoeld voor de consument. De omzetbelasting aangifte gebeurt elk kwartaal (er gelden pittige boetes wie ook maar een dag te laat is met de aangifte en/of betalen van btw).

Omzetbelasting werkt kort gezegd zo:

 • Over inkopen voor het bedrijf betaal je btw. Alle btw die je betaald hebt over bedrijfskosten, mag je per kwartaal terugvragen aan de Belastingdienst.
 • Op de facturen die je stuurt vanuit het bedrijf bereken je de btw die de klanten moeten betalen( standaard 21%). Alle door klanten aan jou betaalde btw moet jij per kwartaal afdragen aan de Belastingdienst. (Het geld is dus eigenlijk niet van jou.)
 • Rekenvoorbeeld: van januari t/m maart heb je 1.766 euro aan btw betaald. In diezelfde periode hebben klanten aan jou 2.203 euro btw betaald. 1776 – 2203 = € 427,- Jij bent in dit geval de Belastingdienst nog 427 euro btw schuldig. Dit is natuurlijk maar een fictief voorbeeld, als je een indicatie zoekt voor jouw situatie kun je die gratis voorleggen op administratieforum.nl.

Nogmaals als bedrijf betaal je geen btw, dus alles wat je ‘voorgeschoten’ hebt (kopen van producten of diensten) krijg je terug, en alles wat je teveel ontvangen hebt (btw over geleverde diensten en verkochte producten) moet je terugbetalen. Betaal je in een jaar weinig btw (minder dan €1883 in 2014), dan kom je in aanmerking voor kwijtschelding door de kleine ondernemersregeling.

Btw-tarieven

Het standaard btw-tarief is 21%. Er is ook een verlaagd btw tarief (6%) voor o.a. eten, drinken, geneesmiddelen, boeken en openbaar vervoer. Voor leveringen en diensten aan het buitenland binnen de EU wordt 0% btw berekend. De btw wordt verlegd naar het land van de klant: deze is verantwoordelijk voor het afdragen van de omzetbelasting. Wel ben je verplicht het btw-nummer van je klant te controleren.

Inkomstenbelasting

Aan het eind van het jaar moet de aangifte voor de inkomstenbelasting worden ingevuld. Deze is te vergelijken met de inkomstenbelasting die particulieren in loondienst betalen. Bij een eenmanszaak wordt niet het salaris belast, maar de gemaakte winst. Eigenlijk is dat namelijk het salaris van de ondernemer, aangezien privé en zakelijk bij de eenmanszaak gelijk zijn. De inkomstenbelasting bestaat uit drie boxen. Box 1 (werk en wonen) is de belasting over de winst uit de onderneming en bijverdiensten. Box 2 (aanmerkelijk belanghebbenden) is de belasting over de inkomsten uit aandelen en Box 3 (sparen en beleggen) is de belasting over spaargeld.

Lees ook de volgende artikelen:

Wanneer je bent erkend als ondernemer door de belasting, kun je gebruik maken van een aantal aftrekposten speciaal voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek en driemaal in de eerste vijf jaar de startersaftrek. Deze aftrekposten worden van de gemaakte winst afgehaald, en hierna wordt de belasting in BOX 1 berekend.

Aftrekposten

Aftrekposten mogen worden afgetrokken van de gemaakte winst. Daarna wordt de inkomstenbelasting berekend. Hoe hoger de aftrekposten, des te lager de te betalen belasting. De belangrijkste aftrekposten voor de belasting bij een eenmanszaak zijn:

 • Zelfstandigenaftrek: tussen de 4.000 en 9.000 euro, afhankelijk van de gemaakte winst;
 • Startersaftrek: in de eerste vijf jaar van je ondernemerschap heb je drie keer een extra aftrekpost van 2.070 euro;
 • MKB-winstvrijstelling: na aftrek van de andere aftrekposten mag 14% van de overgebleven winst worden afgetrokken van de gemaakt winst;
 • Meewerkaftrek: afhankelijk van het aantal uur dat je partner meewerkt in de eenmanszaak mag een percentage van de winst worden afgetrokken;
 • WBSO Subsidie: is je bedrijf actief met technologische en innovatie vernieuwingen, dan kom je mogelijk in aanmerking voor subsidie;
 • Stakingsaftrek: pas van belang wanneer de zaak wordt opgeheven;
 • Investeringsaftrek: afhankelijk van de kosten van de gemaakt investering(en) kan er geld worden afgetrokken van de winst;
 • Onder strenge voorwaarden de werkruimte in huis.

Inkomensafhankelijke Bijdrage

De belastingdienst int aan het einde van het jaar ook de inkomensafhankelijke bijdrage: dit maakt deel uit van de zorgverzekeringswet. Deze wet bestaat uit twee delen: de basispremie en de inkomensafhankelijke bijdrage. De eerste is voor iedereen gelijk en wordt betaald aan de verzekeraar (rond de 100 euro per maand). De tweede is voor ondernemers gelijk aan 5,4% van het inkomen belast in box 1, het bedrag is maximaal 2.776 euro (2014).

laatste update: 2 januari 2014