menu

Aftrekposten Eenmanszaak (Ondernemersaftrek)

Belasting betalen. Ook, of misschien wel juist, ondernemers ontkomen er niet aan. Net als particulieren betalen ondernemers met een eenmanszaak inkomstenbelasting. Het verschil is dat deze wordt berekend over de behaalde winst, en niet over het loon.

Berekenen hoeveel belasting je moet betalen? Hier vind je een voorbeeld van de Bruto-Netto berekening bij een eenmanszaak. Gelukkig hoeft er niet over de volledige winst inkomstenbelasting betaald te worden. Eerst mogen van de winst de aftrekposten worden afgehaald, wat overblijft is het belastbaar inkomen. Hierover wordt de inkomstenbelasting geheven. Hoeveel dit is hangt af van je persoonlijke situatie, maar er zijn wel enkele aftrekposten gericht op de eenmanszaak. Ondernemers die online boekhouden zien dit soms automatisch terug in het boekhoudprogramma. Indien dit niet het geval is, of als er geen gebruik van software wordt gemaakt, zul je dit zelf moeten uitvogelen. De belastingdienst helpt hierbij wel een handje, maar het is goed om vooraf te weten wat je te wachten staat.

De aftrekposten voor ondernemers worden gezamenlijk ook wel de “Ondernemersaftrek” genoemd, het gaat dan om:

  • de zelfstandigenaftrek
  • de startersaftrek
  • de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
  • de meewerkaftrek
  • de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
  • de stakingsaftrek

Een belangrijke aftrekpost die hier nog bijkomt is de MKB-Winstvrijstelling.

Wie mogen de aftrekposten gebruiken?

De belastingdienst heeft een aantal eisen opgesteld aan ondernemers voordat ze gebruik mogen maken van bovenstaande aftrekposten:

  • Je bent zelfstandig ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
  • Je drijft de onderneming zelf (of met anderen)
  • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt (je ontvangt dan slechts 50% van de zelfstandigenaftrek)
  • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per kalenderjaar)

De Aftrekposten

Zelfstandigenaftrek: Tot 2012 was de hoogte van de zelfstandigenaftrek gekoppeld aan de winst (hoe hoger de winst, hoe lager de aftrek). Echter, sinds 1 januari 2012 is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag en is de hoogte van de zelfstandigenaftrek voor iedereen €7.280
Startersaftrek: een verhoging van de zelfstandigenaftrek van €2.123 (2013) speciaal voor startende ondernemers (eerste drie jaar).

Speur en Ontwikkelingswerk: wanneer een ondernemer minimaal 500 uur besteed aan speur- en ontwikkelingswerk (goedgekeurd door AgentschapNL) komt hij in aanmerking voor de S&O aftrek, deze bedraagt maximaal € 12.310 (2013).
Meewerkaftrek: wanneer de partner van de ondernemer onbetaald meewerkt in de onderneming kan er gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek. De hoogte is afhankelijk van de winst en het aantal uren dat de partner meewerkt.
Stakingsaftrek: wanneer de onderneming wordt stopgezet kan er gebruik gemaakt worden van de stakingsaftrek. Deze mag worden afgetrokken van de winst die is behaald bij het staken van de onderneming. De stakingswinst is € 3.630, eenmaal per leven.
Investeringsaftrek: Een onderneming die investeert in bedrijfsmiddelen kan soms een deel van de winst aftrekken. Dit kan in de vorm van de Kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) en een milieuinvesteringsaftrek.
MKB-winstvrijstelling: Over een vast percentage van de winst hoeft geen belasting betaald te worden, in 2013 is dit 14%. Wel moeten eerst de andere aftrekposten van de winst afgehaald worden.
Zwanger en ZZP’er? Geen aftrekpost, maar we kunnen er niet vaak genoeg op wijzen. Wist je dat je en zwangerschapsuitkering krijgt als zzp’er? De ZEZ regeling.