menu
e-boekhouden

Besloten Vennootschap (BV)

De Besloten Vennootschap (BV) is een rechtspersoon. Deze kan bezittingen en schulden hebben, aangeklaagd worden, rechtszaken aanspannen en contracten afsluiten. De BV is als het ware de ondernemer, de directeur is in dienst van deze onderneming en handelt uit naam van de vennootschap.

Besloten Vennootschap (BV)De Besloten Vennootschap (BV) is, in tegenstelling tot de eenmanszaak en de VOF, een rechtspersoon. De rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit (organisatie) kan optreden als een ‘natuurlijk persoon’ dat kan doen. Het kapitaal van de vennootschap is in aandelen verdeeld, deze aandelen zijn in handen van de aandeelhouder(s). Een BV kan door een of meerdere personen worden opgericht.

Het grote verschil met de eenmanszaak is de aansprakelijkheid. Bij de BV zijn de eigenaren ‘slechts’ aansprakelijk met het deel dat ze hebben ingebracht in de onderneming. Het bestuur van de BV is alleen persoonlijk aansprakelijk in geval van onbehoorlijk besturen. (bij de eenmanszaak is de eigenaar altijd volledig aansprakelijk, ook met zijn eigen privé vermogen).

Belangrijkste veranderingen voor BV’s

Met ingang van 1 oktober 2012 is de wetgeving voor zowel bestaande als nieuwe BV’s flexibeler geworden. De belangrijkste veranderingen in het BV-recht hebben we voor je opgesomd.

 • Minimumstartkapitaal verlaagd naar één eurocent (voorheen 18.000 euro);
 • Verplichting bankverklaring en accountantsverklaring is vervallen;
 • Het is nu mogelijk om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven;
 • Een BV mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering aandeelhouders (AVA) om;
 • Vergaderingen mogen buiten Nederlands plaatsvinden;
 • Eigen besluitvorming rond de overdracht van aandelen.

Bij Rijksoverheid.nl vind je meer informatie over het nieuwe BV-recht. Een BV oprichten? Kijk dan ook eens op BV Beginnen.nl

BV Oprichten

De volgende eisen gelden voor het oprichten van een bv:

 • Verplichte notariële akte: in de oprichtingsakte staan de statuten van de vennootschap. Deze moeten gecontroleerd zijn door een notaris. De notaris regelt dan de inschrijving bij de KVK.
 • Startkapitaal: sinds 2012 hoeft er geen startkapitaal van 18.000 euro te zijn om een BV op te richten. 1 eurocent is voldoende.
 • Jaarstukken: de BV is verplicht jaarstukken aan te leveren bij de KVK, welke gegevens minimaal vereist zijn, hangt af van de grootte van het bedrijf.

Aansprakelijkheid bij een BV

De aandeelhouders zijn aansprakelijk tot het bedrag waarmee zij deelnemen in het bedrijf. De BV is de rechtspersoon en dus de aansprakelijke. Als directie van een BV ben je niet aansprakelijk, tenzij:

 • je te zware verplichtingen bent aangegaan, en redelijkerwijs kon weten dat de BV hieraan niet kon voldoen;
 • je te laat aan de Belastingdienst hebt gemeld dat de bv zijn premies en belastingen niet kon betalen;
 • er sprake is van onbehoorlijk bestuur en daardoor belastingen en premies niet betaald zijn;
 • de BV failliet gaat door onbehoorlijk bestuur door de directie of degenen die het beleid bepaalden in de drie jaar voor het faillissement.

Onder ‘onbehoorlijk bestuur’ valt o.a. het niet aanleveren van jaarstukken bij de KVK en het nemen van te grote financiële risico’s.