menu
e-boekhouden

Commanditaire Vennootschap (CV)

De Commanditaire Vennootschap is een rechtsvorm voor een bedrijf, vergelijkbaar met de Vennootschap onder firma (VOF). Het verschil is dat er bij de CV twee verschillende vennoten zijn: beherende en stille (‘commanditaire’) vennoten. De stille vennoten mogen niet namens de cv naar buiten treden, ze zijn alleen financieel betrokken.

Net als bij een vennootschap onder firma (vof) is het aan te raden om bij het oprichten een contract vast te leggen met alle afspraken tussen de vennoten. Inschrijven bij de kamer van koophandel is verplicht bij een CV. Persoonlijke gegevens van de beherende vennoten worden in het handelsregister opgenomen, van de stille vennoten niet, alleen het aantal en het bedrag van hun inbreng wordt vermeld.

Aansprakelijkheid CV

De beherende vennoten zijn bij de CV met hun volledige privévermogen aansprakelijk. Bij faillissement gaan de beherende vennoten privé ook failliet. Een stille vennoot is alleen met het bedrag dat hij heeft ingebracht in de CV aansprakelijk.

Belasting bij de CV

Voor de beherende vennoten gelden dezelfde regels als bij zelfstandig ondernemers in een VOF. Ze betalen inkomstenbelasting over hun winst en hebben recht op de fiscale voordelen voor ondernemers, wanneer ze aan de eisen van de belastingdienst voldoen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, FOR, etc.

Stille vennoten worden door de belastingdienst niet gezien als ondernemer en maken dus geen aanspraak op de fiscale voordelen. Wel mogen ze gebruik maken van de voordelen die te maken hebben met investeringen, bijvoorbeeld de investeringsaftrek.

Verzekeringen CV

Vennoten zijn geen werknemers en hebben dus geen werknemersvoorzieningen. Voor verzekeringen moeten de vennoten dus zelf zorgen. Voor hen geldt dat veelal dezelfde verzekeringen als voor andere zelfstandig ondernemers, bijvoorbeeld met een eenmanszaak, van toepassing zijn.

Meer over commanditaire vennootschap

Dit is slechts een beknopte beschrijving van de rechtsvorm Commanditaire Vennootschap (CV). Deze website focust zich op de rechtsvorm eenmanszaak.