menu
e-boekhouden

Inkomen uit overige werkzaamheden

Bij de aangifte inkomstenbelasting vraagt de Belastingdienst of je inkomen hebt uit overige werkzaamheden. Bij veel mensen roept dit invulveld de nodige vragen op. Want welke inkomsten moet je precies opgeven? Zijn dit alleen de freelance klussen voor opdrachtgevers of bijvoorbeeld ook vriendendiensten in de privésfeer en verkopen via Marktplaats?

Inkomen uit overige werkzaamheden

Een klusje hier, een opdracht daar, er zijn genoeg mensen die wat bijverdienen. Zeker online zijn er talloze mogelijkheden om extra inkomsten te vergaren, bijvoorbeeld met een webshop, een goedlopende handel op Marktplaats of de verhuur van (een deel van) je woning wanneer je op reis bent via Airbnb.

Moet ik de inkomsten opgeven?

Of je deze extra inkomsten moet opgeven bij de fiscus hangt af van twee dingen: maak je winst en drijf je doelbewust handel? Als de vergoeding slechts de kosten dekt, bijvoorbeeld omdat je sporadisch het haar van enkele familieleden knipt tegen een geringe betaling, hoef je het niet op te geven. Maar gaat het van een onkostenvergoeding naar een aantrekkelijke bijverdienste omdat opeens de halve familie het haar bij jou laat knippen, dan wordt het een ander verhaal.

Hetzelfde geldt een Marktplaats-handeltje. Verkoop je af en toe kleding om plaats te maken voor een nieuwe garderobe, dan is er volgens de fiscus geen sprake van winst en hoef je niets op te geven. Koop je echter kleding in met het doel om dit met winst te verkopen, dan moet je deze inkomsten wel opgeven. In dit geval heb je de items namelijk gekocht met het doel om te handelen.

Hoe zit het met freelancers?

Ook ondernemers kunnen te maken krijgen met inkomen uit overige werkzaamheden. De Belastingdienst onderscheidt twee typen freelancers. Allereerst zijn er de ondernemers bij wie de volledige inkomstenbron uit het bedrijf komt. Hun inkomsten worden beschouwd als winst uit onderneming.

Er zijn ook mensen die zowel een eigen bedrijf hebben als in loondienst werken of om een andere reden maar een beperkt aantal uur aan hun onderneming kunnen besteden. Meestal is het niet het hoofdinkomen en het geld dat zij binnenhalen met freelancen wordt gezien als inkomsten uit overige werkzaamheden. Dit principe wordt ook wel inkomsten uit overig werk of resultaat uit overige werkzaamheden genoemd. Welke benaming je het ook geeft, het gaat om inkomsten die je genereert buiten een dienstverband, uitkering of fulltime ondernemerschap.

Het onderscheid tussen winst uit onderneming en inkomen uit overige werkzaamheden is belangrijk, want het is bepalend voor de manier waarop de inkomsten worden belast. Ook geef het uitsluitsel op de vraag of je recht hebt op bepaalde aftrekposten, zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. Wat wel voor iedere ondernemer gelijk is, ongeacht het aantal gewerkte uren, is dat je verplicht bent om je bij de Kamer van Koophandel in te schrijven in het Handelsregister.

Winst uit onderneming: voordelen en voorwaarden

Zodra jouw inkomsten worden gezien als winst uit onderneming, kun je een beroep doen op een aantal fiscale voordelen. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandigenaftrek, wat ervoor zorgt dat een groter bedrag belastingvrij mag verdienen. Ook kan het zijn dat je, wanneer je minder dan drie jaar actief bent als zelfstandige, recht hebt op startersaftrek.

Voor inkomen uit overige werkzaamheden gelden deze faciliteiten niet, vandaar dat het principe winst uit onderneming belastingtechnisch voordeliger kan zijn. Om te voorkomen dat iedereen die wel eens iets met winst verkoopt een beroep doet op deze fiscale voordelen is het urencriterium van belang.

Om je werkzaamheden aan te kunnen merken als winst uit onderneming ben je volgens de Belastingdienst verplicht om op jaarbasis minimaal 1225 in je bedrijf te steken. Dit hoeven niet allemaal declarabele uren te zijn, maar je moet wel kunnen aantonen dat je deze uren daadwerkelijk hebt gemaakt. Uren die je spendeert aan de administratie tellen bijvoorbeeld ook mee, maar het moet wel reëel zijn. Als je in een jaar nauwelijks klussen hebt uitgevoerd, maar je voert honderden administratie-uren op, zal de fiscus daar niet intrappen.

Inkomsten uit overige werkzaamheden: waar moet je op letten?

Ook wanneer je niet voldoet aan het urencriterium, en je inkomen uit overige werkzaamheden komt, heb je te maken met een aantal verplichtingen. Naast belasting moet je bijvoorbeeld ook een bijdrage betalen voor de Zorgverzekeringswet. De hoogte hiervan is afhankelijk van je inkomsten. Nadat je aangifte hebt gedaan, ontvang je vanzelf een aanslag van de Belastingdienst. Ben je al enkele jaren aan het freelancen, dan krijg je zowel een voorlopige aanslag als een definitieve aanslag.

Fiscale voordelen als zelfstandigen- en startersaftrek loop je misschien mis, maar ook wanneer het freelancen een bijverdienste is, zijn er een aantal aftrekposten. Zo zijn de kosten die je maakt voor je extra inkomsten nog steeds aftrekbaar. De inkopen die je doet voor je bedrijf, maar ook je reiskosten of andere onkosten kun je daarna in mindering brengen en de btw van verrekenen. Daarnaast is er een speciale regeling – de kleineondernemersregeling – voor freelancers met een relatief lage winst.

Kleineondernemersregeling en belastingafdracht

Als je in een jaar minder dan 1883 euro aan btw moet betalen, kom je in aanmerking voor belastingvermindering. Komt het te betalen btw-bedrag uit op 1345 euro of minder, dan wordt het zelfs helemaal kwijtgescholden. Je bent wel verplicht om in alle gevallen de btw, dus ook wanneer je niets hoeft af te dragen, op te geven bij de inkomstenbelasting.

Voordat je jezelf nu rijk rekent, de belastingteruggave als het gevolg van de kleineondernemersregeling kan wel belast worden bij de inkomstenbelasting. Zeker wanneer je naast het freelancen een goedbetaalde loondienstbaan hebt, bestaat de kans dat je aanzienlijk deel van dit bedrag moet overmaken naar het rekeningnummer van de Belastingdienst. Verder kan het zijn dat je door de extra inkomsten in een andere belastingschijf terechtkomt, waardoor je eveneens meer inkomstenbelasting moet afdragen.