menu

Inschrijven kvk verplicht

Een bedrijf inschrijven bij de Kamer van Koophandel is verplicht sinds 2008. De handelsregisterwet is toen zo aangepast dat elke ondernemer zich verplicht moet inschrijven bij de kvk. Wanneer ben je ondernemer? Als je voldoet aan de volgende voorwaarden (van website kvk):

Je bent ondernemer wanneer je:

  • Regelmatige maatschappelijke werkzaamheden verricht (iets wat je regelmatig doet)
  • Betaald krijgt voor je verleende diensten
  • Zelfstandig opreedt voor eigen rekening en risico (je bent financieel aansprakelijk)
  • Openlijk optreedt, in concurrentie met andere ondernemers
  • Deel neemt aan het economisch verkeer in een georganiseerd verband. Dit verband is gericht op samenwerking van mensen, kapitaal en/of goederen.
  • Je doel is om winst te maken of kostenbesparingen. Je hoeft dus in principe geen winst te maken, wanneer je het doel hebt is dat al genoeg om gezien te worden als ondernemer door de KvK.

Wanneer je start met een eenmanszaak zul je door de KvK dus al snel worden gezien als ondernemer. Ben je er niet helemaal zeker van kun je ze altijd even bellen of langsgaan. Meer over de inschrijving bij de kvk en lees ook over de voordelen van de kvk.