Combined Shape menu

Investeringsaftrek

Wanneer er voor een eenmanszaak investeringen in bedrijfsmiddelen worden gemaakt, is er een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. Er zijn meerdere soorten investeringsaftrek:

Let op: controleer altijd bedragen en berekeningen zelf bij de officiële instanties (Belastingdienst.nl)!

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
  • Investeringsaftrek voor energie;
  • Milieu-investeringsaftrek.

De belangrijkste investeringsaftrek voor een eenmanszaak is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: bij een investering van minimaal 2.301 euro (maximaal 306.931 euro) kan gebruik gemaakt worden van deze aftrekpost. Hoe hoger de investeringen, hoe lager de aftrekpost. Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt bovenop de standaard aftrekpost van de gemaakte kosten!

Rekenvoorbeeld: je hebt 5.000 euro geïnvesteerd. Dan is de totale aftrek:

Standaardaftrekpost:  5.000
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:  1.400
Totale aftrekpost: 6.400 euro

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2013

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 55.248/td> 28%
€ 55.249 t/m € 102.311 € 15.470
€ 102.312 t/m € 306.931 € 15.470 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 102.311
Meer dan € 306.931 0%

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek in 2012 is gelijk aan 2013.

Energie-investeringsaftrek

Wie minimaal 2.300 en maximaal 118.000.000 euro aan energie-investeringen doet voor zijn bedrijf, kan 41,5% van die kosten aftrekken (2013). Deze aftrek kun je wel combineren met de kleinschaligheidsinvesteringaftrek, maar niet met de milieu-investeringsaftrek.

Milieu-investeringsaftrek

Als je investeert in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de MIA-Milieulijst kun je aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek. Milieu-investeringsaftrek geeft je het recht om tot 36% van het investeringsbedrag af te trekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van verschillende factoren.  Daarnaast is er de VAMIL, waardoor je tot 75% van een investering op een willekeurig moment kunt afschrijven. De MIA en VAMIL zijn verschillende regelingen die vaak gecombineerd worden. Alle bedrijfsmiddelen die vallen onder deze regelingen zijn terug te vinden op MIA-Milieulijst 2014.

Welke investeringen tellen niet mee voor investeringsaftrek?

Niet alle investeringen geven recht op investeringsaftrek, dit geldt voor:

  • bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro per stuk kosten;
  • Investeringen in woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
  • Investeringen waarbij je verplichtingen aangaat met directe familie/huishouden;
  • Investeringen waarbij privévermogen wordt overgebracht naar de onderneming;
  • bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur of gebruik in het buitenland.

Voor een volledig overzicht over alles wat je moet weten over belasting en de eenmanszaak klik hier.

laatste update: 2 januari 2014