menu
e-boekhouden

Investeringsaftrek

Wanneer er voor een eenmanszaak investeringen in bedrijfsmiddelen worden gemaakt, is er een extra aftrekpost: de investeringsaftrek. Er zijn meerdere soorten investeringsaftrek:

Investeringsaftrek
Let op: controleer altijd bedragen en berekeningen zelf bij de officiële instanties (Belastingdienst.nl)!

  • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
  • Investeringsaftrek voor energie;
  • Milieu-investeringsaftrek.

De belangrijkste investeringsaftrek voor een eenmanszaak is de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek: bij een investering van minimaal 2.301 euro kan gebruik gemaakt worden van deze aftrekpost, al geldt er wel een maximum. Hoe hoger de investeringen, hoe lager de aftrekpost. Deze kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komt bovenop de standaard aftrekpost van de gemaakte kosten!

Rekenvoorbeeld: je hebt 5.000 euro geïnvesteerd. Dan is de totale aftrek:

Standaardaftrekpost:  5.000
Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek:  1.400
Totale aftrekpost: 6.400 euro

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2018

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Niet meer dan € 2.300 0%
€ 2.301 t/m € 56.642 28%
€ 56.642 t/m € 104.891 € 15.863
€ 104.891 t/m € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.891
Meer dan € 314.673 0%

Energie-investeringsaftrek

Wie minimaal 2.500 euro aan energie-investeringen doet voor zijn bedrijf, kan 54,5% van die kosten aftrekken (2018). Deze aftrek kun je combineren met de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, maar niet met de milieu-investeringsaftrek.

Milieu-investeringsaftrek

Als je investeert in bedrijfsmiddelen die voorkomen op de MIA-Milieulijst kun je aanmerking komen voor de Milieu-investeringsaftrek. Milieu-investeringsaftrek geeft je het recht om tot 36% van het investeringsbedrag af te trekken. De hoogte van het percentage is afhankelijk van verschillende factoren. Daarnaast is er de VAMIL, waardoor je tot 75% van een investering op een willekeurig moment kunt afschrijven. De MIA en VAMIL zijn verschillende regelingen die vaak gecombineerd worden. Alle bedrijfsmiddelen die vallen onder deze regelingen zijn terug te vinden op MIA-Milieulijst van de belastingdienst.

Welke investeringen tellen niet mee voor investeringsaftrek?

Niet alle investeringen geven recht op investeringsaftrek, dit geldt voor:

  • bedrijfsmiddelen die minder dan 450 euro per stuk kosten;
  • Investeringen in woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
  • Investeringen waarbij je verplichtingen aangaat met directe familie/huishouden;
  • Investeringen waarbij privévermogen wordt overgebracht naar de onderneming;
  • bedrijfsmiddelen die bestemd zijn voor verhuur of gebruik in het buitenland.

Zie voor een volledig overzicht ook de pagina over belasting en de eenmanszaak.

laatste update: mei 2018