menu
e-boekhouden

Kleine ondernemersregeling

Een eigenaar van een (kleine) onderneming moet omzetbelasting (btw) betalen. Is deze echter erg laag dan kun je in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling. Voldoet jouw bedrijf aan de eisen voor deze regelgeving, dan kan dat betekenen dat je minder (of helemaal geen) btw hoeft te betalen. Bovendien kun je dan ontheffing van administratieve verplichtingen rondom de btw aanvragen. Normaal moet je een klein bedrijf elk kwartaal btw-aangifte doen, door de regeling vervalt die verplichting en mag je eens per jaar btw-aangifte doen.

Let op: de voorwaarden voor de kleineondernemersregeling zijn in 2020 anders! Controleer ook altijd bedragen en berekeningen zelf bij een officiële instantie, zoals de Belastingdienst. En verstuurde facturen moeten bewaard blijven, voor een eventuele controle.

Voorwaarden kleineondernemersregeling

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemersregeling:

  • Je betaalt minder dan 1.883 euro btw in een jaar;
  • Je hebt een eenmanszaak of maakt deel uit van een maatschap of vof;
  • De onderneming is gevestigd in Nederland;
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

In onderstaande tabel kun je vinden hoeveel belastingvermindering je krijgt, dit is afhankelijk van het btw bedrag dat je per jaar moet betalen.

Hoeveel btw betaal je per jaar? Hoeveel vermindering kun je krijgen?
€ 1.883 of meer (na aftrek voorbelasting) Geen recht op vermindering
Tussen €1.345 en €1.883 2,5 x (€1.883 – btw-bedrag)
€ 1.345 of minder Je hoeft geen btw te betalen, maar wel gewoon aangifte doen.

Toepassen van de kleineondernemersregeling

Aan het einde van het jaar wordt de berekening voor vermindering van btw voor kleine ondernemers berekend. Doe je echter elk kwartaal omzetbelasting, dan kun je bij iedere opgave al een voorlopige vermindering toepassen. Om hiervan gebruik te maken moet bij de eerste aangifte een schatting gemaakt worden voor de te betalen btw over het hele jaar. Schat dit bedrag niet te hoog in, anders moet het laatste kwartaal extra betaald worden.

Let op met btw verlegd!

Let op wanneer je zaken doet met bedrijven in EU-landen en je gebruik maakt van een verleggingsregeling. De btw wordt verlegd naar het land waar het andere bedrijf gevestigd is, er geldt een 0% tarief. Het kan nu voorkomen dat de afgestane omzetbelasting laag genoeg is om te voldoen aan de eisen voor de kleine ondernemingsregeling. In dit geval gelden er echter bijzondere regels. De verlegde btw moet worden opgeteld bij de betaalde btw om te bepalen of aan de eisen wordt voldaan.

Belasting over kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling zorgt ervoor dat je dit bedrag niet hoeft af te dragen bij je btw-aangifte. Dat wil echter niet zeggen dat je dit belastingvrij mag verdienen, want de inkomsten uit de kleine ondernemersregeling dien je weer op te geven bij de inkomstenbelasting. Het is dus een extra inkomen, waarover je mogelijk wel belasting moet betalen.