menu
e-boekhouden

Kleine ondernemersregeling

Een eigenaar van een (kleine) onderneming moet omzetbelasting (btw) heffen. Is je omzet erg laag? Dan kun je in aanmerking komen voor de kleineondernemersregeling. Voldoet jouw bedrijf aan de eisen voor deze regelgeving, dan kan dat betekenen dat je minder (of helemaal geen) btw hoeft te innen. Normaal moet je bedrijf elk kwartaal btw-aangifte doen, door de regeling vervalt ook die verplichting.

Let op: de voorwaarden voor de kleineondernemersregeling zijn in 2020 aangepast! Controleer ook altijd bedragen en berekeningen zelf bij een officiële instantie, zoals de Belastingdienst. En verstuurde facturen moeten bewaard blijven, voor een eventuele controle.

Voorwaarden kleineondernemersregeling

Je moet voldoen aan de volgende voorwaarden om in aanmerking te komen voor de kleine ondernemersregeling:

  • Je hebt en/of verwacht minder dan 20.000 euro per kalenderjaar;
  • Je hebt een eenmanszaak of maakt deel uit van een maatschap of vof;
  • De onderneming is gevestigd in Nederland;
  • Je voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Toepassen van de kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling wordt niet automatisch toegepast maar deze moet je aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst bepaalt uiteindelijk of je werkelijk de kleineondernemersregeling mag toepassen. Als je dit niet doet moet je dus btw rekenen op al je facturen.