menu
e-boekhouden

Naamloze vennootschap (NV)

De naamloze vennootschap is vergelijkbaar met de besloten vennootschap. Ook bij de NV is het kapitaal van de vennootschap verdeeld in aandelen. Het verschil is dat bij de NV de aandelen overdraagbaar zijn: deze kunnen verhandeld worden op de beurs. Bij het oprichten van de NV wordt een bestuur gevormd: dit is verantwoordelijk voor de dagelijkse beslissingen in het bedrijf. De aandeelhouders komen tijdens een aandeelhoudersvergadering bij elkaar en beslissen dan of ze tevreden zijn met de werkwijze van het bestuur.

NV oprichten

Voor het oprichten van een naamloze vennootschap gelden in principe dezelfde juridische eisen als bij het oprichten van een besloten vennootschap. Wel is er bij de NV een minimum kapitaaleis van 45.000 euro.

Aansprakelijkheid

Aandeelhouders van een NV zijn aansprakelijk tot het bedrag waarmee zij deelnemen; dit is vergelijkbaar met de aansprakelijkheid bij een BV.

Dit is slechts een korte beschrijving van de NV. Deze site richt zich op het oprichten van een eenmanszaak.