menu

Omzetbelasting BTW berekenen

Als eigenaar van een eenmanszaak moet je meestal omzetbelasting berekenen. Het gaat hier om btw: de belasting over de toegevoegde waarde. Btw wordt ook wel consumentenbelasting genoemd, aangezien de eindgebruiker van een product of dienst de btw betaalt. Als bedrijf bereken je deze btw in de prijs en ben je verantwoordelijk dat dit bedrag bij de belastingdienst terechtkomt. 

btw (omzetbelasting) berekenenAls ondernemer informeer je de belastingdienst periodiek over de omzetbelasting. Je geeft aan hoeveel er aan omzetbelasting is ontvangen, en hoeveel er is uitgegeven. De btw die jij hebt betaald over gekochte goederen of afgenomen diensten mag je namelijk in mindering brengen. Simpel gezegd bereken je op deze manier je omzetbelasting (btw). Als je gebruikmaakt van een boekhoudprogramma vertelt deze meestal ook hoeveel btw er is is ontvangen en betaald. Meestal berekent deze dus ook hoeveel je moet afdragen (of ontvangt!) van de belastingdienst.

BTW-nummer

Om de administratie van de btw in goede banen te leiden heeft elk bedrijf dat btw-plichtig is een btw-nummer. Bij inschrijving bij de KvK wordt je bedrijf automatisch bij de Belastingdienst aangemeld. Je krijgt dan je btw-nummer en kunt (digitaal) btw-aangifte doen.

Voor eenmanszaken worden de btw-identificatienummers via een simpel vast systeem gecreëerd. Elk btw-nummer bestaat uit 14 tekens, eerst NL gevolgd door het burgerservicenummer (het oude sofinummer) en afgesloten met B01. Wie dan minder dan 14 tekens heeft, voegt tussen NL en het BSN nullen toe tot 14 tekens.

BTW-tarief

Voor de geleverde diensten / goederen moet bepaald worden welk btw tarief gehanteerd wordt. Het standaardtarief is 21%: dit geldt voor vrijwel alle goederen en diensten. Bij de belastingdienst kun je opzoeken welke producten onder welk btw tarief vallen.

Er zijn ook een aantal diensten/goederen die zijn vrijgesteld van btw, waaronder diensten of producten in de medische sector, onderwijs, kinderdagopvang of speciale culturele diensten en producten. Al betekent dit niet dat je zomaar met én zonder btw kunt factureren. Deze scheiding is meestal op ondernemingsniveau. Een onderwijsinstelling zal zelf waarschijnlijk helemaal btw zijn vrijgesteld. Maar als jouw bedrijf gekenmerkt is als een onderneming die btw hanteert, en je hebt een freelance-klus gedaan voor diezelfde onderwijsinstelling, dan is de kans groot dat je daarvoor gewoon btw zult moeten rekenen.

Omzetbelasting berekenen

Je moet btw omzetbelasting berekenen over het totaalbedrag dat aan klanten in rekening wordt gebracht. Wanneer je bijvoorbeeld een dienst levert voor een opdrachtgever ter waarde van 100 euro en de reiskosten waren 30 euro, dan bereken je 21% btw over 130 euro. De totale rekening wordt dan: 130 + 27,30 = € 157,30.

Wie werkzaamheden heeft waarbij een deel btw-plichtig is en een ander deel btw-vrij, mag ook naar rato btw aftrekken.

BTW-aangifte bij de belastingdienst

Ieder kwartaal moet aangifte worden gedaan van de omzetbelasting (als de btw hoger is dan 7000 euro per kwartaal, dan om de maand). De omzetbelasting bereken je door alle in rekening gebrachte btw bij elkaar op te tellen en hier de betaalde btw af te trekken. Wanneer je meer hebt betaald aan btw dan ontvangen, dan krijg je geld terug. Let op: wie de btw-aangifte te laat doet, moet een boete betalen. Zie ook onze pagina over de eenmanszaak en belasting.

Kleine Ondernemersregeling

Met een eenmanszaak of vof kan het zijn dat je weinig omzet hebt. Dan kun je in aanmerking komen voor een vermindering van de af te dragen btw. Wanneer je jaarlijks minder dan 1.883 euro btw afdraagt (2018), kom je in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.