menu
e-boekhouden

Ondernemer en zwanger (ZeZ-regeling)

Ben je zelfstandig ondernemer en zwanger? Voor ziekte of pensioen zul je het zelf moeten oppakken, maar bij zwangerschap is er voor zwangere ondernemers de ‘Zelfstandige en Zwanger’-regeling. Deze keert enkele weken minimumloon uit.

Zelfstandig werken betekent in veel gevallen dat je er ook echt zelfstandig voorstaat, geen regelingen voor pensioen, arbeidsongeschiktheid en andere verzekeringen. Sinds juli 2008 is er echter wel iets geregeld voor zelfstandige vrouwen die zwanger zijn, de Zelfstandige en Zwanger regeling (zez regeling), dit is een zwangerschaps- en bevallingsuitkering van minimaal 16 weken.

Voorwaarde zez uitkering

Voorwaarde voor het krijgen van de maximale ZeZ-uitkering is dat je voldoet aan het urencriterium (werkt minimaal 1225 uur per jaar in het bedrijf). Werk je minder dan hangt de hoogte van de uitkering af van de winst in het jaar dat de uitkering ontvangen wordt. De ZeZ-regeling geldt overigens ook voor een meewerkende echtgenoot van een zelfstandige.

Hoogte van de zez uitkering

De ZeZ-uitkering is gelijk aan het minimumloon, mits je voldoet aan het urencriterium. Voldoe je niet aan het urencriterium dan wordt de hoogte bepaald door de behaalde winst in het jaar van de uitkering.
De uitkering wordt 16 weken lang uitgekeerd, de ingang datum is vier tot zes weken voor de datum waarop je bent uitgerekend. Na de bevalling zijn er altijd nog tien weken, ook in het geval dat de baby later wordt geboren. Aanvragen van de ZeZ-regeling gebeurt bij het UWV, doe dit uiterlijk twee weken van tevoren.

Zwanger en het urencriterium

Als je voldoet aan het urencriterium is de ZeZ-uitkering het hoogst, maar in het jaar dat de zwangerschapsverlof wordt opgenomen is het natuurlijk moeilijk om aan het criterium (1225 uur) te voldoen. In dit geval is er echter een uitzondering, in de periode van 16 weken dat er niet gewerkt wordt mogen de niet gewerkte uren meetellen alsof je wel had gewerkt.

Een brochure en het aanvraagformulier vind je bij het UWV.