menu

Ondernemer voor de belasting

Eigenaar zijn van een eenmanszaak maakt je niet direct een ondernemer in de ogen van de Belastingdienst. Hiervoor zul je moeten voldoen aan een aantal eisen, bepaald door de Belastingdienst. Het is belangrijk om hier aan te voldoen: als ondernemer voor de belastingdienst heb je namelijk recht op een aantal aftrekposten, speciaal voor ondernemers, zoals de zelfstandigenaftrek.

Voorwaarden ondernemer voor de belastingdienst

Om door de belastingdienst te worden aangemerkt als ondernemer moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Tijd: je steekt minimaal 1225 uren per jaar in je onderneming (urencriterium);
  • Risico: je loopt financieel risico als ondernemer, door de investeringen die je doet, omdat je aansprakelijk bent en omdat je zelf moet regelen dat je klanten betalen;
  • Acquisitie: je treedt als onderneming naar buiten toe, oftewel, je maakt op de één of andere manier duidelijk dat je bedrijf bestaat (website, reclame, visitekaartjes) en haalt minimaal drie verschillende opdrachtgevers per jaar binnen;
  • Winst & omzet: de doelstelling van de onderneming is winst behalen, en daarom kijkt de Belastingdienst naar de omzet die je draait en winst die je maakt;
  • Zelfstandigheid: de onderneming is zelfstandig en je voert zelfstandig werkzaamheden uit.

Zelfstandigenaftrek

Het grootste financiële voordeel dat je als ondernemer hebt, is de zelfstandigenaftrek. Hiervoor moet je wel aan de minimumeisen van de belastingdienst voldoen. Aangeraden wordt om een urenadministratie bij te houden, zodat bij controle van de belastingdienst bewezen kan worden dat in ieder geval aan de ureneis is voldaan.

Minimaal drie opdrachtgevers

Wie slechts bij één opdrachtgever opdrachten haalt, is niet zelfstandig ondernemer. De Belastingdienst ziet zo’n situatie als een verkapt loondienstverband, en ben je dus eigenlijk werknemer. Dan moet de opdrachtgever sociale premies voor jou betalen. Om dit duidelijk op papier te hebben vraagt de opdrachtgever vaak om een var-verklaring, hierin staat of je wel of geen ondernemer bent voor de Belastingdienst.

Volgens de Belastingdienst ben je pas zelfstandig ondernemer met minimaal drie verschillende opdrachtgevers per jaar en mag je bovendien niet meer dan 80% van je tijd bij één opdrachtgever gewerkt hebben.

Geen ondernemer? Wel belasting!

Wanneer je niet aan de eisen voldoet om als ondernemer gezien te worden, moet je nog steeds belasting betalen, alleen valt de winst nu onder het kopje ‘inkomsten overige werkzaamheden’ en heb je geen belastingvoordelen.