menu
e-boekhouden

Ondernemingsplan schrijven

Bij het starten van een eigen bedrijf begin je met het schrijven van een ondernemingsplan. Hierin staat minimaal beschreven om wat voor type bedrijf het gaat, een marktonderzoek, concurrentieonderzoek, een financieel plan en de eigenaar schrijft ook over zichzelf als ‘de ondernemer’. 

Ondernemingsplan schrijven

Checklist ondernemingsplan

Er zijn vele boeken en websites beschikbaar waarin wordt uitgelegd, hoe je een businessplan moet schrijven. Deze boeken en sites helpen om een goede opbouw van je plan te maken, maar onthoud dat een elk bedrijfsplan uniek is en vooral moet passen bij het bedrijf.

Met een ondernemersplan heb je een houvast tijdens het opbouwen van het bedrijf, maar het plan is ook essentieel om mogelijke financiers te overtuigen om jou een lening te verschaffen. In gesprek met financiers is het handig om zelf goed te weten wat er in je plan staat: een ondernemer die z’n businessplan laat schrijven door een professional, maar zelf de inhoud niet kent, overtuigt niemand.

Inhoud ondernemingsplan

In een ondernemingsplan moeten minimaal de volgende onderwerpen besproken worden:

  • Introductie
  • Samenvatting
  • Bedrijf
  • Organisatie
  • Marktonderzoek
  • Concurrentie
  • Financiën

Introductie

Een duidelijke beschrijving van de ondernemer zelf, uiterlijk met curriculum vitae erbij. Vermeld hierin gedetailleerd wie je bent als ondernemer, je relevante ervaring, je motivatie, visie en doelstellingen.

Samenvatting

Houd de samenvatting kort en bondig: maximaal één A4’tje. De samenvatting is het belangrijkste onderdeel van je ondernemersplan. Betrek eventueel een professionele tekstschrijver hierbij om de tekst zo goed mogelijk te verwoorden en eventuele spelfouten eruit te halen (staat professioneler). Dit A4’tje moet de wereld ervan kunnen overtuigen dat jij een prachtig plan hebt. Daarom staat er in de samenvatting kort wie je bent, hoe je bedrijf eruit ziet, wat je doelen zijn, op welke markt je bedrijf zich richt, de organisatie, financiële middelen en vooruitzichten van het bedrijf en natuurlijk waarom jij denkt dat het bedrijf een succes zal worden.

Bedrijf

Beschrijf de details van de onderneming: de keuze voor welke rechtsvorm, vestiging, behaalde en te behalen doelen en hoe je van plan bent de zaken aan te pakken. Uiteraard laat je in dit gedeelte duidelijk worden welk product of dienst je aanbiedt. Zorg ervoor dat dit ook duidelijk en leesbaar is voor mensen die geen verstand hebben van jouw branche. Vertel eerlijk welke sterke en zwakke punten er in jouw bedrijf zijn en welke oplossingen je al gevonden hebt voor eventuele obstakels. Leg uit hoe jouw bedrijf vernieuwend is en in welke niche het zich bevindt.

Organisatie

Leg in het kort uit hoe het bedrijf is opgebouwd: wie er aansprakelijk is, of er personeel in dienst is of hoeveel personeel je in dienst denkt te moeten hebben voor de onderneming. Blik in dit onderdeel ook naar de benodigde verzekeringen en de boekhouding.

Marktonderzoek

Een goede ondernemer is op de hoogte van de ontwikkelingen in zijn branche, kent zijn mogelijke klanten en heeft een plan om deze klanten te gaan bereiken. In dit onderdeel laat je zien dat je niet zomaar een bedrijfje start, maar dat je serieus kennis van zaken hebt. Beschrijf je doelgroep en ook de resultaten van een marketingonderzoek (Hoe ga ik mijn bedrijf promoten?) kan in dit onderdeel van het plan genoemd worden.

Concurrentie

Bij een marktonderzoek hoort ook een onderzoek naar de concurrentie op de markt waar je je gaat begeven: wat is hun bereik, hoe verschilt jouw bedrijf van de rest, hoe vergaat het de concurrentie? Geef een analyse van de concurrentie binnen jouw potentiële markt.

Financiën

De financiering van het bedrijf is een erg belangrijk onderdeel van het ondernemingsplan wanneer je startkapitaal van externe bronnen nodig hebt. Vaak is de financiering zelfs de reden van het schrijven van het ondernemingsplan. Mogelijke investeerders willen in detail weten wat er met hun geld gaat gebeuren. Geef daarom duidelijk aan hoe groot het benodigde kapitaal is, waarom je een dergelijk bedrag nodig hebt, wat je met het geld gaat doen en hoe je denkt winst te gaan maken.