menu
e-boekhouden

Onduidelijkheid bij Ondernemers over AOV

Uit onderzoek, dat verzekeraar Nationale-Nederlanden heeft laten uitvoeren door marktonderzoekbureau Intomart GFK, blijkt dat bijna de helft van de ondernemers ten onrechte denkt dat wanneer ze arbeidsongeschikt raken een uitkering van de overheid krijgen. Het onderzoek is afgenomen onder vijfhonderd zelfstandigen met maximaal tien man personeel.

Verzekerd voor arbeidsongeschiktheid?

Maar de helft van de ondervraagden ondernemers weet dat er voor zelfstandigen geen arbeidsongeschiktheid voorzieningen wettelijk zijn vastgelegd. Een kwart denkt echter dat ze gewoon een bijstandsuitkering krijgen wanneer ze arbeidsongeschikt worden, daarnaast denkt 12 procent dat de overheid ze helpt bij re-integratie en 15 procent verwacht een andere vorm van hulp van de overheid.

aov zelfstandigenEen op de twaalf zelfstandigen raakt per jaar arbeidsongeschikt volgens Nationale Nederlanden. Uit het onderzoek blijkt dat maar weinig ondernemers zich hier zorgen over maken. Bijna geen van de ondernemers denkt binnen 5 jaar de kans te lopen arbeidsongeschikt te raken.

Misverstanden

Nationale Nederlanden denkt dat het lage percentage zelfstandigen dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft mede voortkomt door de gedachte dat de verzekeringen duurder zijn dan dat ze in werkelijkheid zijn. Nationale Nederlanden weet te melden dat zo’n verzekering gemiddeld 175 euro netto per maand kost. De verzekeraar probeert de arbeidsongeschiktheidsverzekering onder de aandacht brengen met het volgende filmpje:

Zie ook de pagina’s rond de verzekeringen bij een eenmanszaak.

Reacties