menu
e-boekhouden

Partner werkt mee

Werkt je partner mee in het bedrijf? Een partner van een ondernemer die meewerkt in de zaak komt geregeld voor. Belastingtechnisch kan dit op meerdere manieren geregeld worden. Om zo veel mogelijk voordeel te halen is het verstandig om goed uit te zoeken welke manier het voordeligst is, raadpleeg als het nodig is een deskundige. Een overzicht van de keuzes:

Meewerkaftrek als je partner onbetaald meewerkt in het bedrijf

Wanneer de partner niet betaald krijgt voor haar werk kan gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek. De meewerkaftrek is onderdeel van de ondernemersaftrek (voldoen aan het urencriterium is dan ook noodzakelijk en daarmee ook een goede urenregistratie) en afhankelijk van het salaris en het aantal meegewerkte uren (zie tabel). Een percentage mag van de winst worden afgehaald en hierover wordt geen inkomstenbelasting geheven.

meewerkaftrek-2010

Meewerkende partner krijgt een arbeidsbeloning

Wanneer de partner een vergoeding ontvangt van minimaal 5.000 euro voor de meegewerkte uren, mag dit bedrag worden afgetrokken van de winst (ook wel de Meewerkbeloning). De beloning moet wel reëel zijn, ook hier is het weer verstandig om een urenadministratie bij te houden. De partner moet over de beloning uiteraard inkomstenbelasting en premie volksverzekering betalen. Is de beloning lager dan 5.000 euro dan kan gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek.

Arbeidsovereenkomst

Wanneer met de partner een arbeidsovereenkomst wordt gesloten is deze in dienstbetrekking. De partner moet werken onder dezelfde arbeidsvoorwaarden als de andere werknemer en loon ontvangen.

Man-Vrouw Firma

Wanneer beide partners voldoen aan de eisen die de belastingdienst stelt aan ondernemers is waarschijnlijk de rechtsvorm Man-vrouw firma een verstandige keuze. Beide partners komen namelijk in aanmerking voor de fiscale voordelen die gelden voor ondernemers (zelfstandigenaftrek, mkb winstvrijstelling). Ook wordt de winst verdeeld over twee ondernemers en de belastingdruk zal lager zijn.

Welke keuze het verstandigst is voor een specifieke situatie kan het beste overlegd worden met een accountant. De keuze kan overigens ieder jaar worden aangepast.

bron: belastingdienst.nl