menu
e-boekhouden

Personeel bij een eenmanszaak

De term eenmanszaak is misschien wat misleidend, het betekent namelijk niet dat er maar één persoon in het bedrijf mag werken. De term “één man” geeft aan dat het bedrijf financieel en juridisch door één persoon wordt geleid. De eigenaar mag daarnaast gewoon personeel hebben bij zijn eenmanszaak. Er zijn een aantal verplichtingen bij het aannemen van personeel, zo moet er een arbeidsovereenkomst aangegaan worden en het personeel moet worden aangemeld bij instanties als de belastingdienst.

Personeel bij een eenmanszaak

Arbeidsovereenkomst

Met het personeel moet een arbeidsovereenkomst worden aangegaan. Indien er een CAO (van de bedrijfstak) is, staat hierin of het wettelijk verplicht is dat deze op schrift moet staan. De proeftijd, concurrentiebeding en een contract voor een bepaalde tijd moeten in ieder geval verplicht op schrift worden gezet en ondertekend worden door beide partijen. In de arbeidsovereenkomst staan zaken beschreven als: de omschrijving van de functie, de lengte van het dienstverband, de arbeidstijden, de vorm van het dienstverband (vast of tijdelijk), het salaris, regels rond ziekteverzuim, vakantiedagen en een eventuele pensioensregeling.

Verplichtingen

Bij het aannemen van personeel komen een aantal verplichtingen kijken, zo moet personeel worden aangemeld bij de volgende instanties:

  • De belastingdienst, de zogenaamde “Eerstedagsmelding”. Voor aanvang van het dienstverband moet personeel worden aangemeld bij de belastingdienst.
  • ARBO-dienst: de arbo-dienst komt in actie wanneer personeel ziek of arbeidsongeschikt wordt
  • Ziekteverzuimverzekeraar: bij ziekte van het personeel moet je als werkgever twee jaar lang minimaal 70% van het laatst verdiende loon door betalen. Dit risico is voor de meeste werkgevers te groot en daar kun je tegen verzekeren.

Verder moet het personeel natuurlijk beloond worden, er moet minimaal het minimumloon betaald worden. Indien aanwezig staat deze beschreven in de CAO, zo niet dan geldt het algemene minimumloon. Verder kun je als werkgever het personeel een pensioensregeling aanbieden.
Loonheffing

Er moet loonheffing betaald worden aan de belastingdienst over het salaris van het personeel. Dit bestaat uit de volgende drie onderdelen:

  • Premies werknemersverzekeringen (WW en WAO/WIA en Zw)
  • Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
  • Loonbelasting/premie volksverzekeringen

Voor meer informatie over de belasting bij personeel in een eenmanszaak verwijzen we je graag door naar de belastingdienst