menu

Rechtsvormen

Bij het starten van een nieuw bedrijf kies je voor een rechtsvorm. Er zijn twee verschillende soorten rechtsvormen in Nederland: zonder en met rechtspersoonlijkheid. Een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid houdt in dat de eigenaar volledig aansprakelijk is, gaat het bedrijf failliet dan gaat de eigenaar privé ook failliet. Bij een rechtsvorm met een rechtspersoonlijkheid is de eigenaar alleen met het geïnvesteerde bedrag aansprakelijk. Hier is niet de eigenaar aansprakelijk, maar het bedrijf zelf.

Keuze

De keuze voor een rechtsvorm hangt van meerdere zaken af: hoe risicovol is de onderneming? Is er een groot risico, dan is de eenmanszaak waarschijnlijk niet de meest verstandige keuze aangezien de eigenaar volledig aansprakelijk is, ook met zijn privé vermogen, een BV is waarschijnlijk verstandiger. Ook is het van belang hoeveel winst er gemaakt wordt met de onderneming. Door de fiscale voordelen die gelden bij een eenmanszaak, is het bij een lage winst belasting technisch aantrekkelijker om te kiezen voor de eenmanszaak. Wordt de winst echter hoog genoeg (ongeveer boven de 200.000) dan wegen de voordelen van de eenmanszaak niet meer op tegen de lagere vennootschapsbelasting die geldt bij de BV. Meer over de keuze tussen een eenmanszaak of BV lees je hier.

Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid

Bij de volgende rechtsvormen is de eigenaar volledig aansprakelijk. Meer informatie over de verschillende rechtsvormen kun je lezen in aparte artikelen:

Eenmanszaak – De keuze voor mensen die alleen een bedrijf starten

Vennootschap Onder Firma (een speciale vorm is de man vrouwfirma) – Vergelijkbare rechtsvorm als de eenmanszaak, maar dan met meerdere eigenaren.

Commanditaire Vennootschap (CV) – Vergelijkbaar met de VOF, maar naast beherende vennoten zijn er ook ‘stille’ vennoten, deze zijn slechts financieel betrokken.

Maatschap – meerdere personen die een vrij beroep uitvoeren in samenwerking met andere, bijvoorbeeld een artsenpraktijk, advocatenkantoor of een tolkencentrum.

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid

Bij de volgende rechtsvormen is de eigenaar verantwoordelijk met het geïnvesteerde bedrag, en niet met het prive vermogen.

Besloten Vennootschap (BV)

Naamloze Vennootschap (NV)

De Vereniging

Stichting

Zzp geen rechtsvorm

Van ZZP’er (zelfstandig zonder personeel) wordt vaak onterecht aangenomen dat dit ook een rechtsvorm is, dit is niet het geval. Een zzp’er zal ook een rechtsvorm moeten kiezen. Het verschil is dat een zzp’er geen personeel heeft. Meer over de verschillen tussen zzp, freelancers en eenmanszaak lees je hier.