menu

Stakingswinst

Bij het staken, of te wel stoppen van een eenmanszaak moet er een afrekening gemaakt worden met de belastingdienst. De meerwaarde die ontstaat bij het opheffen van de eenmanszaak (de stakingswinst) wordt berekend over de winst die tot nu toe behaald is in het jaar van de staking. Deze winst zal belast worden met het in box1 geldende progressieve belasting tarief (max 52%). De stakingswinst bestaat uit de stille reserves: verschil in in waarde tussen de economische en de boekhoudwaarde van bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld een bedrijfspand dat meer waard is geworden), de fiscale reserves: zoals de fiscale oudedagsreserve en goodwill: de meerwaarde van een bepaalde onderneming boven het eigen vermogen (bijvoorbeeld een heel bijzonder recept van een restaurant).

Belasting en Stakingswinst

De stakingswinst wordt dus belast boven op de gemaakte winst, er is een aftrekpost om het tarief te verlagen, de stakingsaftrek. Deze is 3.630 euro (2009) en mag worden afgetrokken van de stakingswinst. Ook is er de mogelijkheid tot het aankopen van stakingslijfrente, op deze manier kan de afrekening worden uitgesteld. Ook kan het aankopen van stakingslijfrente voordelig zijn wanneer deze in delen wordt uitbetaald, mogelijk vallen deze uitbetalingen in de toekomst in een lager belastingtarief. Er is wel een maximum bedrag van de stakingswinst dat mag worden gebruikt voor het aankopen van stakingslijfrente, zie de tabel hieronder:

stakingslijfrente

Het staken van een eenmanszaak kan erg ingewikkeld zijn, als het gaat om grote bedragen en veel stille en fiscale reserves is het altijd verstandig om de hulp in te schakelen van een expert.

Speciale stakingsfaciliteiten

Overlijden van de eigenaar

De eenmanszaak wordt vanzelf gestaakt, hierdoor kunnen de erfgenamen een flinke belastingclaim tegemoet zien. Deze hoeft echter alleen betaald te worden als de onderneming wordt verkocht. Wanneer de erfgenamen de onderneming voortzetten is er geen stakingswinst en dus ook geen belasting.

Echtscheiding van de eigenaar

Wanneer de eigenaar van een eenmanszaak in gemeenschap van goederen is getrouwd, betekent dit bij een echtscheiding dat de helft van het vermogen van de onderneming naar de partner gaat. Bij een scheiding wordt een deel van onderneming gestaakt en hierover moet stakingswinst berekend worden. In bepaalde gevallen mag er gebruik gemaakt worden van de doorschuiffaciliteit.