menu

Startersaftrek

Startende ondernemers maken de eerste jaren vaak nog geen grote winsten. Echter, aangezien nieuwe ondernemers met hun bedrijf een impuls geven aan de economie en zorgen voor innovaties en werkgelegenheid, is er een stimulans bedacht, de startersaftrek. Deze aftrekpost is een verhoging van de zelfstandigenaftrek (de aftrekpost waar alle ondernemers recht op hebben). De startersaftrek kan maximaal drie keer gebruikt worden.

Wie krijgt de Startersaftrek?

Zoals geldt voor (bijna) alle aftrekposten voor ondernemers zijn er een aantal eisen waaraan voldaan moet worden om deze te mogen gebruiken:

  • Je bent zelfstandig ondernemer
  • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per kalenderjaar)
  • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW leeftijd nog niet bereikt (dan krijg je 50%)
  • Je hebt nog geen drie keer gebruik gemaakt van de startersaftrek
  • In de afgelopen vijf jaar had je minimaal één jaar geen onderneming

Hoogte Startersaftrek

Belastingjaar Startersaftrek
2013 € 2.123
2012 € 2.123
2011 € 2.123
2010 € 2.110
2009 € 2.070

bron: Rijksoverheid.nl

Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Bij arbeidsongeschiktheid zijn er aangepaste voorwaarden voor de startersaftrek:

  • Je hebt recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
  • Je voldoet aan het verlaagde urencriterium van 800 uur (ipv 1225 uur)

De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid mag maximaal drie jaar toegepast worden, de bedragen die gelden zijn (mits deze niet hoger zijn dan de winst behaald in dat jaar):

  • Jaar 1: € 12.000
  • Jaar 2: € 8.000
  • Jaar 3: € 4.000

bron: Belastingdienst.nl