menu
e-boekhouden

Stichting

De stichting is een rechtsvorm. Het doel van een stichting is een ideëel of een sociaal doel: winst is niet de drijfveer. Dit doel wordt beschreven in de statuten. Een stichting wordt door één of meer personen opgericht. Het is aan te raden om een stichting met minimaal drie personen in het bestuur te starten (voorzitter, penningmeester en secretaris) zodat er geen (schijn van) belangenverstrengeling is.

Ook een niet-natuurlijk rechtspersoon, zoals een bv, kan een stichting oprichten. De stichting wordt opgericht bij notariële akte of testament, deze bevat een verklaring van de oprichters en de statuten.

Statuten van een stichting

In de statuten staan de volgende punten:

  • De naam van de stichting (stichting moet in de naam zitten);
  • Het doel van de stichting;
  • Informatie over het benoemen en ontslaan van het bestuur;
  • De gemeente waar de stichting is gezeteld;
  • De bestemming van de financiële middelen na het ontbinden van de stichting;

Aansprakelijkheid stichting

De bestuurders van de stichting zijn niet aansprakelijk voor schulden van de stichting, aangezien de stichting zelf een rechtspersoon is. Dit betekent dat de stichting zelf aansprakelijk is. In het geval van wanbeleid kan het bestuur wel hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden.

Belasting stichting

Een stichting maakt meestal geen winst. Indien er meer inkomsten dan uitgaven zijn, dan worden deze gewoonlijk aan de reserves toegevoegd. Wanneer de belastingdienst de stichting ziet als ondernemer dan moet er in sommige gevallen vennootschapsbelasting over de winst afgedragen worden.

Meer Informatie over de stichting

Op deze website richten we ons op informatie verstrekken voor eigenaren van de eenmanszaak. Dit is slechts een beknopte beschrijving van de stichting als rechtsvorm.