menu
e-boekhouden

Stoppen

Bij het beëindigen van een bedrijf zijn er een aantal zaken die goed geregeld moeten worden. Bij de eenmanszaak is het niet heel ingewikkeld: de onderneming moet worden uitgeschreven bij de kamer van koophandel, alle schuldeisers inclusief de belasting moet betaald zijn. Al het geld wat hierna overblijft gaat naar privé. Het meest ingewikkeld is de afrekening met de fiscus.

Afrekening met de fiscus

Over de meerwaarde die wordt verkregen uit het stoppen van de eenmanszaak, de zogenaamde stakingswinst, moet belasting betaald worden. De stakingswinst wordt berekend tot de winst in het jaar van opheffing en wordt belast in box1. De stakingswinst bestaat uit de stille reserves, de fiscale reserves en de goodwill. Er hoeft niet over de volledige winst belasting betaald te worden, er is een aftrekpost, de stakingsaftrek, deze is maximaal 3.630 euro. Het afrekenen met de fiscus is vaak ingewikkelde materie, het is dan ook verstandig om dit te bespreken met een fiscaal adviseur, vaak zijn er ook constructies mogelijk om de belasting te drukken.

Overdragen van de eenmanszaak

Wanneer de onderneming succesvol is, dan is overdragen aan een derde ook een optie. Ook nu moet de stakingswinst berekend worden en afgerekend worden met de fiscus. Lees hier meer over de overdracht van de eenmanszaak.