menu
e-boekhouden

Durfkapitaal: Tante Agaath-regeling

Durfkapitaal van bekenden is voor startende zelfstandige ondernemers een populaire manieren om aan startkapitaal te komen. Voorheen noemde men dit ook wel de Tante Agaath Regeling. Het gaat om een lening tussen een extern persoon en een startende ondernemer. 

Tante Agaath-regelingDurfkapitaal slaat op het feit dat er een reeele kans is, dat het geld niet terug wordt betaald. Bijvoorbeeld omdat uiteindelijk de onderneming, ondanks alle inzet, toch geen winst weet te maken. Banken of andere reguliere financierders staan meestal niet te springen om durfkapitaal uit te lenen, dus moet je hierbij op zoek naar iemand uit je eigen omgeving.

‘Rijke suikeroom of Tante Agaath’

De persoon die het durfkapitaal uitleent hoeft geen familie te zijn. Wel geldt dat deze persoon niet samen met de ondernemer de onderneming mag drijven, getrouwd is met de ondernemer of samenwoont met de ondernemer. De persoon die geld uitleent aan de startende ondernemer door middel van durfkapitaal heeft helaas geen fiscale voordelen meer, zoals die voorheen golden bij de Tante Agaath-lening.

Daarbij kon er aanspraak gemaakt worden op fiscale voordelen als extra rentevrijstelling, extra dividendvrijstelling, aftrekpost bij kwijtschelding en vrijstelling van vermogensbelasting. De lening moest wel voldoen aan een aantal voorwaarden die moeten worden goedgekeurd door de belastingdienst.

Zo moest het gaan om een lening aan een startende onderneming, het geleende bedrag minimaal 2.269 euro zijn, en maximaal 50.000 euro. De rente mocht niet hoger zijn dan de wettelijke rente en het betrof een ‘achtergestelde lening’: de eerste 8 jaar hebben andere schuldeisers voorrang op het innen van schulden.

Verder moest de lening worden gebruikt voor financiering van bestandsdelen die vallen onder het verplichte ondernemingsvermogen.

Deze voordelen zijn komen te vervallen

Voordelen voor de ondernemer waren er niet, anders dan dat die hiermee mogelijk een geldschieter kon overtuigen en zo gemakkelijker aan startkapitaal kan komen.  De voordelen voor de persoon die het geld uitleent waren destijds:

  • Extra rentevrijstelling
  • Extra dividendvrijstelling
  • Aftrekpost bij kwijtschelding
  • Vrijstelling van vermogenbelasting

Alternatief?

Je kunt nog altijd durfkapitaal lenen van familie. En als alles goed afloopt, kan het zowel voor de geldlener als -verstrekker positief uitpakken. Maar de belastingvoordelen voor durfkapitaal zijn komen te vervallen. Een goed alternatief voor de Tante Agaath is er helaas niet.

Wel zijn er andere vormen van startkapitaal voor de eenmanszaak.