menu
e-boekhouden

VAR verklaring

Als zzp’er kan het zijn dat de opdrachtgever vraagt om een VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie). Dit is een verklaring van de Belastingdienst, waarin ze aangeven dat een zzp’er of freelancer erkend wordt als ondernemer. Per 2016 worden deze niet meer door de belastingdienst verstrekt.

Het verschil tussen wel of geen ondernemer zijn is van groot belang voor de opdrachtgever. Voor een ondernemer hoeft er namelijk geen loonheffing ingehouden te worden. Wanneer er een VAR-verklaring is, weet de opdrachtgever zeker dat de belastingdienst de zzp’er erkent als ondernemer. Na afloop kan de werkgever niet aansprakelijk gesteld worden voor niet betaalde loonheffing en andere werkgeverspremies.

Voor opdrachtgevers is een VAR vooral relevant, wanneer er onduidelijkheid zou kunnen zijn over het type arbeidsrelatie. Journalisten en fotografen worden bijvoorbeeld vaak om een VAR gevraagd bij het aannemen van een opdracht, maar voor ondernemers die met name particulieren als klanten hebben, zoals klusjesmannen en docenten van taalcursussen, is er geen reden om een VAR aan te vragen.

Wat is een VAR-verklaring?

Een VAR is een Verklaring Arbeids Relatie en is een wettelijk verklaring van de Belastingdienst hoe zij tegen jouw inkomsten aankijken. Een VAR geeft duidelijkheid aan de opdrachtgever of hij verplicht is om loonheffing in te houden. Iedereen die in Nederland werkt, kan een VAR aanvragen. Een VAR is één kalenderjaar geldig en heeft betrekking op werkzaamheden die je zelf uitvoert. Voor verschillende soorten werkzaamheden moeten diverse verklaringen worden aangevraagd.

Moet ik een VAR aanvragen?

Nee, de VAR-verklaring is per 2016 afgeschaft. Je kunt er dus niet een meer aanvragen. Ook daarvoor was een VAR-verklaring niet verplicht. Als jij zeker wist dat de belastingdienst jou zag als ondernemer is er niets aan de hand. Opdrachtgevers vroegen vooral om een VAR aan freelancers en bij opdrachten die van langere duur zijn. Met een VAR was de opdrachtgever zeker dat hij later niet nog allerlei werkgeverspremies moet betalen.

Type VAR-verklaringen

  • VAR WUO: (winst uit onderneming). Dit betekent dat de belastingdienst u zonder twijfel ziet als ondernemer. De opdrachtgever hoeft geen premies te betalen.
  • VAR ROW: (resultaat uit overige werkzaamheden). Een ROW verleent geen rechten. De opdrachtgever moet zelf bepalen of er hier sprake is van een loondienstverband of niet.
  • VAR LOON: (loon uit dienstbetrekking). Deze VAR toont aan dat je werknemer bent. Je opdrachtgever is verplicht loonheffing in te houden. Bovendien heb je recht op pensioenopbouw.
  • VAR DGA: (directeur-grootaandeelhouder). De VAR DGA geldt voor werkzaamheden als eigenaar of vennoot van een BV. De opdrachtgever hoeft hier ook geen loonheffing in te houden.

Zorg er altijd voor dat er duidelijke afspraken zijn met de opdrachtgever over de opdracht, zodat er geen twijfel kan bestaan over loondienst of ondernemerschap. Na afloop hier problemen mee krijgen is altijd lastig en tijdrovend. Als je niet zeker weet of het valt onder ondernemerschap kun je ook altijd de belastingdienst bellen voor zekerheid.

VAR Verklaring aanvragen

Sinds 2016 kun je de VAR verklaring niet meer aanvragen bij de belastingdienst.

Automatisch toegestuurd

Een VAR verklaring was maar één jaar geldig, elk jaar moest deze opnieuw worden aangevraagd. Het was ook mogelijk om de VAR automatisch thuisgestuurd te krijgen, dan moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Je hebt drie jaar achtereen een VAR verklaring aangevraagd voor dezelfde werkzaamheden;
  • Je hebt driemaal dezelfde type VAR ontvangen;
  • De afgegeven VAR-verklaringen zijn hierna niet meer herzien.

Voldeed je aan deze voorwaarden dan krijg je de VAR-verklaring voor het nieuwe jaar uiterlijk in september thuisgestuurd. Sinds 2016 is dat niet langer het geval.