menu
e-boekhouden

Vennootschap onder firma (VOF)

Een VOF (vennootschap onder firma) is een rechtsvorm waarmee gemakkelijk meerdere ondernemers een gezamenlijk bedrijf kunnen starten. De VOF is geen rechtspersoon: alle vennoten zijn hoofdelijk aansprakelijk. In tegenstelling tot de eenmanszaak zijn er bij de VOF meerdere eigenaren, die allemaal iets inbrengen in het bedrijf, zoals geld, goederen en/of arbeid.

Vennootschap onder firma

Voordelen VOF

De voordelen van een VOF lijken op de voordelen van de eenmanszaak:

  • Makkelijk: inschrijving in het handelsregister en een simpel contract opstellen voor vennoten hoeft niet ingewikkeld te zijn;
  • Goedkoop: inschrijving bij de KvK is gratis, een notaris is aan te raden, maar niet vereist bij het opstellen van het vennootschapscontract. Bovendien is er geen minimumstartkapitaal nodig.
  • Belastingvoordeel: alle vennoten die (allen afzonderlijk) voldoen aan de eisen van de Belastingdienst, kunnen gebruik maken van de fiscale voordelen voor ondernemers.

Nadelen VOF

  • Aansprakelijkheid: alle vennoten zijn met hun privévermogen aansprakelijk voor mogelijke schulden van de VOF, ook als deze veroorzaakt zijn door een andere vennoot.
  • Verzekeringen en oudedagvoorziening: voor alle ondernemers geldt dat je je verzekeringen en pensioen zelf moet regelen.

Vennootschapcontract opstellen

Een VOF moet ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving is gratis. Er is geen startkapitaal vereist en ook een vennootschapscontract is niet verplicht. Zo’n contract is wel aan te raden. Hierin staan dan afspraken en aansprakelijkheid, bevoegdheden en winstverdeling van alle vennoten beschreven. Om later problemen te voorkomen is handig om het contract vast te laten leggen bij een notaris.

Denk er om dat je een unieke naam voor het bedrijf verzint (controleer dit in het handelsregister) en dat alle vennoten zichzelf kunnen identificeren. Als een vennoot komt te overlijden of stopt, dan eindigt de VOF. Als je dat wilt voorkomen, kun je daarover een clausule in het vennootschapscontract opnemen, zodat de VOF kan doorgaan met een nieuwe vennoot.

Man-vrouwfirma

Als je met je wettelijke partner een VOF wilt starten, is daar een bijzondere vorm van een VOF voor: de man-vrouwfirma. De regels zijn vergelijkbaar met de regels voor een VOF, maar het voordeel van de man-vrouwfirma is dat beide partners in aanmerking komen voor de fiscale voordelen voor ondernemers. Het grote nadeel is dat beiden met hun privévermogen aansprakelijk zijn, ondanks huwelijkse voorwaarden.

De partners moeten overigens wel een gelijkwaardige rol in het bedrijf hebben, dit om het ‘ongebruikelijk samenwerkingsverband’ tegen te gaan: een dokter die met zijn assistente trouwt kan niet samen met haar een man-vrouwfirma oprichten, omdat de verhouding is niet gelijkwaardig is. Er kan in zo’n geval wel gebruik gemaakt worden van de meewerkaftrek of meewerkbeloning (of gewoon loon).

Commanditaire vennootschap (CV)

Een andere bijzondere vorm van de VOF is de commanditaire vennootschap (CV). Hier gaat het om een bedrijf met twee soorten vennoten: de stille vennoot, die als investeerder meedoet in het bedrijf en verder niet aansprakelijk is, en de beherende vennoot, die extern optreedt, beslissingen neemt en wel volledig aansprakelijk is.