menu
e-boekhouden

Verzekeringen eenmanszaak

Als eigenaar van een eigen bedrijf ben je niet meer ‘vanzelf’ verzekerd, zoals dat bij werknemers het geval is. Alle verzekeringen moet je zelf regelen. Geen werkgever meer die een deel van de premies betaald, zoals de pensioenopbouw, kinderopvang en ziektekosten.

Als zelfstandig ondernemer is het van groot belang om goed geïnformeerd te zijn over de verzekeringen. Je moet als ondernemer een risico afweging maken of het voor jouw noodzakelijk is om een bepaalde verzekering af te sluiten. Je bent niet meer ‘vanzelf’ verzekerd wanneer je eigen baas bent. Verzekering zul je vanaf nu zelf moeten regelen. Veel ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust, terwijl dit wel erg belangrijk is, aangezien ondernemers vaak risicovolle banen hebben.

Dek risico’s af die je niet zelf kunt overzien

Zonder verzekering is het risico niet te overzien mocht er wat gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid of overlijden. Veel ondernemers laten de AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) links liggen omdat ze de premie te hoog vinden. Echter voor sommige ondernemers zal de ramp niet te overzien zijn als er wat gebeurt, en ze zijn niet verzekerd.

Stel een ondernemer raakt arbeidsongeschikt en dit betekent het einde van de zaak, wie betaalt dan de hypotheek of de kosten van de kinderen? Laat je goed informeren als ondernemer, en ga na hoe groot de risico’s zijn voor jou mocht er wat gebeuren en of je deze risico’s zelf kan dragen of dat een verzekering essentieel is. Hieronder een overzicht van de belangrijkste verzekeringen voor de (startende) ondernemer:

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Wanneer een werknemer ziek wordt, of op een andere manier zijn werk niet meer kan uitvoeren, wordt hij doorbetaald via een collectieve pot. Voor zelfstandigen is deze voorziening er niet, deze zullen het  risico op arbeidsongeschiktheid zelf met behulp van een verzekering moeten afdekken. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complexe verzekering, waarin veel opties mogelijk zijn. Deze zijn per persoon verschillend. Lees hier meer over de AOV verzekering voor ondernemers.

Levensverzekering en Lijfrenteverzekering

Als ondernemer wordt er geen premie voor het pensioen afgedragen door de werkgever. Om toch tijdig te kunnen stoppen met het bedrijf en nog een aardig pensioen te hebben kan een levensverzekering afgesloten worden. Net als bij een pensioen leg je geld in tijdens de jaren dat je werkt en op een gegeven moment wordt de verzekering in delen uitgekeerd.

Ook zorgt deze verzekering ervoor dat je partner wanneer je overlijdt niet in de financiële problemen komt. Stel je hebt een goed lopend bedrijf, en je hebt een goede hypotheek afgesloten samen met je partner. Wanneer je komt te overlijden moet je partner alleen de hypotheek aflossen, hier is dan waarschijnlijk niet genoeg geld voor. De levensverzekering zorgt ervoor dat de kosten in deze situatie worden gedekt.

Aansprakelijkheidsverzekering

Als eigenaar van een eenmanszaak ben je volledig aansprakelijk, dit betekent ook verantwoordelijk met je privévermogen. Tegen wanbeleid verzekeren is niet mogelijk, maar wanneer je in de problemen raakt door een risico dat niet te overzien was (je laat per ongeluk een vaas vallen op de voet van je secretaresse en ze breekt haar voet) kan dat wel. De Aansprakelijkheidsverzekering dekt dan de kosten.

Rechtsbijstandverzekering

De rechtsbijstandverzekering dekt de advocaatkosten, deurwaarderskosten en proceskosten wanneer een juridisch probleem zich voordoet. Lees de polis goed door op welke kosten wel en welke niet gedekt zijn. Zaken waar je als starter mee te maken krijgt (problemen met leveranciers) zijn vaak niet gedekt. Problemen met personeel zijn in het algemeen wel gedekt.

Zorgverzekering

Net als werknemers in loondienst zijn ondernemers verplicht om een zorgverzekering af te sluiten, deze bestaat uit twee delen: de basisverzekering, voor iedereen gelijk, en de inkomensafhankelijke bijdrage, deze is voor ondernemers met een eenmanszaak een percentage van het inkomen belast in box 1.

Zelfstandige en Zwanger regeling

Een AOV (arbeidsongeschiktheidsverzekering) keert in de meeste gevallen ook uit bij een zwangerschap. De overheid betaalt echter ook voor 16 weken een zwangerschapsuitkering, de zez regeling. De hoogte van de uitkering is maximaal het minimumloon.