menu
e-boekhouden

Wat hou ik netto over?

Lekker veel facturen kunnen uitschrijven en geld verdiend, maar hoeveel houd je daar uiteindelijk netto van over? Van de omzet moet namelijk nog de belasting worden betaald, verzekeringen, investeringen en de gemaakte kosten. Het antwoord is afhankelijk van vele factoren, maar een schatting is wel te maken. Zorg dat je altijd een ruime schatting maakt van de te betalen belasting, zodat je het in ieder geval opzij legt.

Wat hou ik netto over?

Netto inkomen uitrekenen

Indien je salaris ontvangt omdat je werkt in loondienst, berekent je werkgever maandelijks wat je netto ontvangt, en betaal je dus maandelijks je belasting. Bij ondernemers werkt dat net wat anders. Je krijgt van klanten complete facturen en dus brutobedragen uitgekeerd inclusief btw. Je krijgt dus veel meer geld op je rekening, maar een deel daarvan moet je dus afdragen.

Om te beginnen aan de belastingdienst. Maar daarnaast ben je zelf verantwoordelijk voor je sociale premies, pensioen, arbeidsongeschiktheidsverzekering. Niet elke ondernemer regelt dat hetzelfde, dus is dit altijd maatwerk.Op deze pagina kijken we alleen naar de belastingen maar ook die bedragen zijn dus alleen ter indicatie!

Belastingen laten berekenen door boekhouder of verloningsbedrijf

Om te beginnen is het goed om te weten dat je het kunt uitbesteden. Als je niets hebt met belastingen, sociale verzekeringen of soortgelijke zaken kun je dit laten verzorgen door bijvoorbeeld Verloning.nl. Zij regelen dan de werkgeverszaken. Daarnaast kun je veel uitbesteden via een boekhouder of administratiekantoor. Je mag het ook zelf bijhouden. Ondernemers die online boekhouden via een boekhoudprogramma dat hiervan een schatting maakt hebben hier al snel overzicht in.

Als je zelf via spreadsheets als Excel je administratie bijhoudt, dan zul je dit zelf moeten uitrekenen. Je zult dan zelf de aangiftes voor de omzetbelasting en inkomstenbelasting moeten verzorgen.

Omzetbelasting

Btw is belasting voor consumenten, de btw die je als bedrijf rekent over de prijs moet dan ook worden afgedragen aan de belastingdienst. Dit gebeurt meestal per kwartaal met de omzetbelasting. Btw die betaald is over kosten mag hiervan worden afgetrokken. Reken je dus niet rijk met de btw die je ontvangt: dat geld is niet van jou en moet je dus opzij zetten om te kunnen terugbetalen aan de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting (box 1)

De winst die wordt gemaakt in het bedrijf is gelijk aan de omzet minus de kosten. Voordat je inkomstenbelasting gaat berekenen over deze winst, mogen eerst de aftrekposten (o.a. zelfstandigenaftrek, MKB-winstvrijstelling) van de winst afgetrokken worden. Om in aanmerking te komen voor de aftrekposten moet overigens wel voldaan worden aan de eisen van de belastingdienst, waaronder het urencriterium.

Op onze pagina over de inkomstenbelasting gaan we dieper in op de berekening en aftrekposten. We gaan in de voorbeelden uit van een eigenaar van een eenmanszaak of van een VOF, die als ondernemer geldt bij de Belastingdienst en al onze voorbeelden zijn indicatief. Als de aftrekposten van de winst zijn afgetrokken, houd je het belastbaar inkomen over. Daarover betaal je de inkomstenbelasting (box 1). Deze is opgedeeld in ‘schijven’: over verschillende delen van de winst wordt een ander belastingtarief betaald.

Belastingschijven 2018 (jonger dan AOW-leeftijd)

Belastingschijf belastbaar inkomen (jaarbasis) Belastingtarief
schijf 1 € 0 t/m € 20.142 36.55%
schijf 2 € 20.142 t/m € 33.994 40.85%
schijf 3 € 33.995 t/m € 68.507 40,85%
schijf 4 € 68.507 of meer 51,95%

Heffingskortingen

Nadat de belastbare winst is onderverdeeld in de schijven en de inkomstenbelasting berekend is, zijn er nog de heffingskortingen, zoals die ook gelden bij loondienst. Deze kortingen worden van de te betalen belasting afgehaald. Na de heffingskortingen kom je uit op het bedrag dat je daadwerkelijk aan de Belastingdienst verschuldigd bent.

Voordat je over jouw inkomsten belasting betaalt moet je eerst de volgende zaken verrekenen:
– je bedrijfskosten
– afschrijvingen (+ investeringsaftrekposten)
– zelfstandigenaftrek
– eventueel startersaftrek of andere specifieke aftrekposten)
– mkb-vrijstelling
– algemene heffingskorting & arbeidskorting
Grofweg kan dit betekenen dat je bij een winst tot grofweg 25.000 euro zelfs helemaal geen belasting hoeft te betalen over je inkomen.

Voorbeeld: wat hou ik nu netto over?

Omdat inkomstenbelasting ook met je privésituatie te maken heeft kunnen we eigenlijk nooit een goed voorbeeld geven, maar met onderstaande cijfers heb je wel een indicatie. Deze geven een beeld van de impact van de fiscale voordelen voor ondernemers, want de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en mkb-winstvrijstelling kunnen bij elkaar behoorlijk wat belasting besparen.

Bruto winst (in euro’s)

10.000

25.000

50.000

75.000

100.000

Zelfstandigenaftrek (2018)

7.280

7.280

7.280

7.280

7.280

Startersaftrek (2018)

2.123

2.123

2.123

2.123

2.123

MKB winstvrijstelling (2018) 14%

84

2.184

5.684

9.184

12.684

Belastbaar Inkomen:

513

13.413

34.913

56.413

77.913

Inkomstenbel. (2018, voor heffingkor.)

188

4.902

13.396

22.179

32.005

Algemene heffingskorting (2018)

2.265

2.037

867

0

0

Arbeidskorting (2018)

316

3.249

2.641

1.741

841

Inkomstenbelasting (na heffingkor.)

0

0

9.888

20.438

31.164

Netto Inkomen/winst

10.000

25.000

40.112

54.562

68.836

Let op: bovenstaande cijfers zijn enkel ter indicatie. Deze zijn op vrijwel niemand van toepassing, dus gebruik het alleen als voorbeeld. Let verder goed op of de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek wel op jou van toepassing zijn, want hier zijn voorwaarden aan verbonden. Daarnaast is je inkomstenbelasting van je privésituatie afhankelijk, en moet er naast de inkomstenbelasting ook de inkomensafhankelijke bijdrage betaald worden (de oude ziekenfondswet).