menu
e-boekhouden

Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers

Willekeurig afschrijven is een regeling voor starters. Een startende ondernemer mag, onder bepaalde voorwaarden, afwijken van de standaard manier van afschrijven. Wel gelden er voorwaarden voordat er willekeurig af mag worden geschreven. 

Aangezien investeringen vaak vele jaren meegaan (bijvoorbeeld een laptop) mag niet in een keer de volledige kosten afgetrokken worden van de winst. Je moet gaan afschrijven: de kosten van een investering worden verdeeld over het aantal jaar dat ze meegaan. De meest gebruikte formule voor het berekenen van de hoogte van afschrijvingen is de lineaire formulieren: (aanschafkosten – restwaarde) / vermoedelijke gebruiksduur. (Lees meer over ‘gewone’ afschrijvingen in het artikel eenmanszaak en investeringen).

Voordelen willekeurig afschrijven

Indien je zelf mag bepalen wanneer een investering wordt afgeschreven, kun je dit op een ‘tactische’ manier doen. Zorg ervoor dat de investering wordt afgeschreven in het jaar waarin het bedrag dat wordt afgeschreven in het hoogste mogelijke belastingtarief valt. Voor starters is het grote voordeel voornamelijk dat ze in de eerste jaren grote investeringen kunnen afschrijven en zo minder winst maken, en dus minder belasting betalen in de eerste jaren van de onderneming.

Voorwaarden willekeurige afschrijving

Tijdens de economische crisis is de regeling verruimd, en konden reguliere ondernemers ook gebruikmaken van de vrijheden van willekeurig afschrijven. Deze regeling is in 2012 komen te vervallen. Momenteel mogen alleen starters willekeurig afschrijven als deze voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De rechtsvorm van de onderneming is een eenmanszaak, maatschap, cv of vof
  • Er mag alleen willekeurige worden afgeschreven op de bedrijfsmiddelen die gekocht zijn in het jaar waarop de ondernemer recht heeft op de startersaftrek
  • Het gaat om nieuwe bedrijfsmiddelen, op tweedehands bedrijfsmiddelen mag de regeling niet worden gebruikt.
  • Alleen bedrijfsmiddelen waarvoor de ondernemer recht heeft op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek komen in aanmerking voor een willekeurige afschrijving
  • Het maximum aan willekeurige afschrijvingen is per jaar 236.000 euro

Het is van belang om goed na te denken over afschrijvingen, schrijf je in de eerste jaren van een bedrijfsmiddel gelijk alles af dan zal de restwaarde eerder bereikt worden en zal de winst in latere jaren hoger zijn. Mogelijk ga je dan belasting betalen tegen een hoger tarief.