menu
e-boekhouden

Zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak. Wanneer je voldoet aan de voorwaarden mag er een vast bedrag van de winst worden afgetrokken voordat de inkomstenbelasting wordt berekend. Dit leidt tot een flinke verlaging van de belastingaanslag.

Wat zijn de voorwaarden?

Om gebruik te maken van de zelfstandigenaftrek moet je voldoen aan de volgende criteria:

  • Je bent zelfstandig ondernemer (ondernemer voor de belastingdienst)
  • Je drijft de onderneming zelf (of met anderen)
  • Aan het begin van het kalenderjaar heb je de AOW-leeftijd nog niet bereikt
  • Je voldoet aan het urencriterium (minimaal 1225 uur per kalenderjaar)

Hoogte zelfstandigenaftrek

Tot 2012 was de hoogte van de zelfstandigenaftrek afhankelijk van de behaalde winst. Hoe hoger de winst, hoe lager de aftrek. Dit is veranderd. Vanaf nu is de zelfstandigenaftrek een vast bedrag. In 2019 was deze 7.280 maar vervolgens daalt deze 250 euro per jaar. In 2020 is deze dus 7.030, tot het uitkomt op een bedrag van € 5.000 in 2028. Let op: controleer altijd bedragen en berekeningen zelf bij de officiële instanties (Belastingdienst.nl)!

De zelfstandigenaftrek kan niet hoger zijn dan de winst. Als dit het geval is kan het bedrag aan niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek verrekend worden in de volgende 9 jaar.
Rekenvoorbeeld: Stel je behaalt een winst van €5.000 en je voldoet aan alle voorwaarden om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek. Je kunt maximaal €5.000 aftrek gebruiken, zodat de belastbare winst €0 wordt. In 2019 had je recht op 7.280 en in dit voorbeeld blijft 2.280 ongebruikt. Als je in de volgende negen jaar voldoende winst behaalt kan dit alsnog gebruikt worden.

Aanvragen zelfstandigenaftrek

Op het aangiftebiljet voor de inkomstenbelasting wordt de zelfstandigenaftrek verwerkt als kostenpost.

Startersaftrek

Tijdens de eerste drie jaar als ondernemer is er extra fiscaal voordeel, lees hier meer over de startersaftrek.

Zie ook het overzicht van alle aftrekposten voor ondernemers.